Wisseling van de wacht in raadsfractie PvdA Hoogeveen

HOOGEVEEN – PvdA-raadslid Saskia Manusama verlaat de Hoogeveense gemeenteraad. Manusama heeft een nieuwe baan aanvaard die niet te verenigen valt met het raadslidmaatschap. In oktober is haar laatste raadsvergadering. De opengevallen plek binnen de vijfkoppige PvdA-fractie wordt ingenomen door Jan de Goede die al geruime tijd meedraait binnen de fractie. 

“De afgelopen anderhalf jaar heb ik me, als raadslid voor de PvdA, met veel liefde, plezier en vanuit een sociaal hart ingezet voor de inwoners van onze gemeente”, vertelt vertrekkend PvdA-raadslid Saskia Manusama. “Met als kersen op de taart de 1.000 gratis kaarten voor minima voor het theaterstuk Boer Koekoek en de oprichting van de werkgroep Jeugd en Politiek.”
“Ik geloof enorm in verbinding en het anders doen. Zeker als het gaat om jeugd en cultuur. Want daar ligt mijn hart. En nu heb ik de kans om vanuit de uitvoering iets te betekenen voor de jeugd. Een kans die ik niet aan me voorbij wil laten gaan. Vanaf medio oktober ga ik aan de slag bij SWW voor Talentenjagers. Deze functie is helaas niet te combineren met mijn rol als raadslid. Met hetzelfde sociale hart, met dezelfde passie, gedrevenheid en energie blijf ik mij inzetten voor de Hoogeveense samenleving. Alleen op een andere plek.

Uitstekend opvolger
“Al begrijpen we haar keus, het is heel jammer dat Saskia onze fractie gaat verlaten”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck. “Ze heeft zich het raadswerk snel eigen gemaakt. Binnen de fractie en binnen de raad als geheel heeft zij met haar enthousiasme en constante stroom aan ideeën veel betekend.”

“Gelukkig kennen we in de persoon van Jan de Goede een uitstekend opvolger”, gaat Van Eck verder. “Jan draait al vanaf de installatie van de huidige gemeenteraad volop mee in de fractie en heeft al aan menig raadsdebat deelgenomen.” De Goede is geboren in Noordscheschut en woonachtig in Hoogeveen. Hij is docent geschiedenis aan het Roelof van Echten College.