Wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer

Nieuwsbericht | 03-07-2023 | 12:30 | Rijksoverheid

Minister Schouten: “De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen. Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben hen zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit voor 2023 nogmaals te doen.”

Weer energietoeslag voor mensen met een laag inkomen via gemeenten

Met Prinsjesdag kondigde het kabinet al aan dat zij gemeenten, net als in 2022, de bevoegdheid wil geven ook dit jaar een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten al de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. Gemeenten die hier gebruik van hebben gemaakt, kunnen dit jaar nog € 800 uitkeren. Gemeenten die dit niet hebben gedaan kunnen de volledige € 1300 uitkeren.

Tegemoetkoming voor studenten via DUO

Ook studenten worden met hogere energiekosten geconfronteerd en er zijn studenten die daardoor mogelijk in financiële problemen komen. De visie van de regering is dat de financiële situatie van studenten een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid, ouders en de student zelf. Na overleg met betrokken partijen waaronder het ministerie van OCW, DUO, de VNG, Divosa en wethouders van studentensteden stelt het kabinet daarom voor om studenten met zowel een uitwonende beurs en daarnaast ook een aanvullende beurs in het studiejaar 2023-2024 eenmalig een tegemoetkoming in de energiekosten van € 400 te laten verstrekken door DUO. Het gaat dan om een gift. Hiermee doet het wetsvoorstel recht aan enkele rechterlijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State op dit punt.

Studenten die komend studiejaar geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar nog wel kunnen lenen, worden met het wetsvoorstel niet bereikt. Van deze studenten, die langer over hun studie doen dan de tijd die hiervoor staat, weet DUO niet of zij uitwonend zijn omdat deze informatie voor de toekenning van de lening niet relevant is. Het kabinet doet de komende periode een ultieme poging om uit te zoeken hoe het de studenten die dat nodig hebben tegemoet kan komen voor de gestegen energiekosten.