Politiek

VVD kondigt motie van wantrouwen aan na kwestie aankoop pand Taska

Hoogeveen – Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond liepen de gemoederen hoog op over de kwestie van de aankoop van een winkelpand in de Tamboerpassage. Vooral wethouder Giethoorn die hier verantwoordelijk voor is, kreeg veel kritiek. De gemeente kocht het pand waar tot voor kort Taska lederwaren was gevestigd in de Tamboerpassage.  De Vereniging van Eigenaren voelt zich overvallen en spreekt van ‘slinkse praktijken en geniepig en achterbaks.’ De V.V.E is dan ook zeer slecht te spreken over deze onverwachte actie van de gemeente. 

Hier onderstaande bijdrage van mevrouw Bruijn namens de VVD tijdens het debat op 28 mei 2020 tav de aankoop van het winkelpand in de Tamboer Passage.

Weet iedereen het nog? Het was 12 december jl. Een motie van de oppositie, welke het college – u raadt het al – ontraadde.
De motie ging over het voorkomen van hetgeen wat nu daadwerkelijk tòch wéér gebeurt: de dialoog ontbreekt. De ondernemers uit de Tamboer Passage krijgen wederom een schokkend bericht en ze vernemen dit via externe partijen waarvan ze het niet zouden moeten, vernemen of lezen het zelfs in de media.
De communicatie vanuit de gemeente naar de ondernemers toe was al onderwerp van een negatieve discussie. Met hetgeen wat er nu gebeurt, is het bijhorende vertrouwen bij sommigen gedaald tot ver onder nul.

Terug naar de motie. U weet wel; die het college ontraadde en waar de coalitiepartijen uit deze raad wederom de deur voor het college naar een positief raadsbesluit van het oorspronkelijk voorstel open zetten.
De motie riep het college op om:
•       De stemming over het besluit omtrent de Verordening Stimulering Detailhandel Stadscentrum aan te houden
•       Dialoogsessies op te starten tussen de ondernemers, de pandeigenaren van de Tamboerpassage, en college en raad
•       De uitkomsten van de dialoogsessies te verwerken in de definitieve versie.

De motie was dus niet nodig…. De dialoog was er kennelijk al en binnen no-time hamerde de voorzitter het stuk af.

Nu, amper 5 maanden later, moet de wethouder zich ten overstaan van bijna 60.000 inwoners verantwoorden over het bewust achterwege laten van communicatie omtrent de op handen zijnde aankoop van een pand in de Tamboerpassage. Het bewust achterwegen laten van communicatie naar de ondernemers in de Tamboer Passage, naar overige stakeholders, naar inwoners en niet te vergeten: de raad.
De raad. U weet wel; het hoogste orgaan van deze gemeente.

Over de inhoud kunnen we een best boompje opzetten. Gezien de twee brieven die we hebben ontvangen van het college nadat DvhN achter de “stiekeme” deal kwam, heeft het college het ambtelijk apparaat vol aan het werk gezet. Zij werden aan het werk gezet om met veel woorden en referenties naar ter zake doende beleidsdocumenten (die wij vooral als raad hebben goedgekeurd) duidelijk te maken aan ons als raad hoe:
•       strategisch deze aankoop is
•       deze aankoop binnen de bevoegdheid van dit college valt
•       deze aankoop ontzettend goed is voor Hoogeveen en haar retailbeleid
•       snel en open ze ons als raad wilden informeren; zij het nadat de inkt bij de notaris was opgedroogd…
•       etc…. etc……..

Echter:
Voor de VVD is het gevolgde proces van veel groter belang.
Voor de VVD is het totale plaatje, de gemeentebrede uitstraling van deze op handen zijnde aankoop cruciaal.
Voor de VVD is de timing van deze op handen zijnde aankoop van strategisch belang.
Voor de VVD is de integrale afweging van deze op handen zijnde aankoop in deze tijd van bezuinigingen op oa het sociale domein onlosmakelijk verbonden met de dialoog die randvoorwaardelijk had moeten zijn tussen college en gemeenteraad
Voor de VVD is het totale gebrek aan bestuurlijke zelfkennis bij de verantwoordelijk wethouder doorslaggevend voor dit debat en het vervolg.
Voor de VVD is de rol van de voorzitter van het college evident van belang als het gaat om het spiegelen van de collegeleden, het bijstaan van de collegeleden, het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de collegeleden en: het ingrijpen op en sturen van het proces, wanneer hij ziet dat dit nodig is!
En de VVD is ervan overtuigd dat zeker dit laatste nodig was………….

Ter zake:
Goed dat dit debat er is, goed dat deze aankoop nu besproken en afgewogen kan worden. U hoort het goed: afgewogen. Wij zijn er als VVD fractie namelijk niet van overtuigd dat wij als raad op dit moment in staat zijn onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen.
Wij hebben in de eerste ronde een aantal vragen aan de wethouder:
1.      Wat is er strategisch aan deze aankoop? Graag helder het strategische verwoorden.
2.      Met welk doel is dit pand aangekocht?
3.      Welke tijdslijn hangt er aan de verwezenlijking van dit gestelde doel? Graag SMART beantwoorden.
4.      Op welke wijze en wanneer is eenzelfde deal op initiatief van de gemeente ook besproken met de andere winkeliers uit de passage ? Krijgt een ieder dezelfde deal/kans ?
5.      Welke risico’s ziet het college in deze nieuwe rol van vastgoedhandelaar ?
6.      Welke risico’s ziet het college vanuit deze aankoop op het weerstandsvermogen, de exploitatie en de waardering van het pand ?
7.      Welke redenen heeft het college om akkoord te zijn gegaan met geheimhouding ?
8.      Welke redenen heeft het college om bewust een planning te maken op het informeren van de raad nadat de krabbel gezet zou zijn?
9.      Welk ambtelijk advies is er aan net college gegeven tav deze aankoop en tav de communicatie? Is het college ergens afgeweken van dit advies of is dit op alle punten (risico’s, communicatie, geheimhouding etc) 1 op 1 overgenomen?
10.     Graag een indicatie wanneer het college denkt dat het huurcontract in kan gaan met een maatschappelijke ondernemer. Indien dit niet beantwoord kan worden, draaien we de vraag om en willen we weten hoelang het pand leeg zal staan volgens de inschatting van het college.

De VVD heeft het merendeel van de winkeliers/ondernemers uit de Tamboer Passage persoonlijk gesproken. Ook is er contact geweest met de voorzitter VvE, dhr J. C. Poiron. Vanuit deze gesprekken mogen wij het volgende citeren en/of concluderen:

•       Men voelt zich bedonderd
•       Men voelt zich in de steek gelaten
•       Er is sprake van een vertrouwensbreuk
•       “Hoe kan het college ons vertrouwen terug winnen?”
•       “Dit is niet de eerste keer dat we teleurgesteld zijn in dit college”
•       Er is alom verbazing dat de gemeente dit besluit heeft genomen en deze route heeft gevolgd
•       Men begrijpt niet wat de gemeente met een leeg winkelpand moet
•       Men is ingelicht via externe kanalen i.p.v. door de gemeente zelf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen