VVD Hoogeveen en Gemeente Belangen voorkomt stijging contributie buitensportvereniging

De VVD in Hoogeveen heeft vandaag een motie ingediend die het college oproept om de geplande verhoging van de huurtarieven van buitensportvelden voor 2024 en de daaropvolgende jaren niet door te voeren.

 

De motie, die is opgesteld in overleg met Jacob van der Heide van Gemeente Belangen en diverse andere partijen, benadrukt het belang van helderheid en zekerheid voor de sportverenigingen. De verenigingen hebben aangegeven dat zij in 2019, na overleg met de toenmalige wethouder, akkoord zijn gegaan met een jaarlijkse tariefverhoging van 10% tot en met 2023, als onderdeel van de gemeentelijke bezuinigingsoperatie Schone Lei. Zoals van der Heide aangaf: “het is van belang dat de gemeenteraad in de bres  springt voor sportverenigingen”.

 

Echter de recente aankondiging van een tariefverhoging van meer dan 15% voor 2024 heeft de verenigingen voor een verrassing geplaatst. Dit heeft geleid tot een onverwachte hoge kosten voor de verenigingen, die nu genoodzaakt zijn de contributie voor hun leden te verhogen met bedragen tot wel 50 euro per lid per jaar. Volgens Wilco Kramer, raadslid van de VVD Hoogeveen, zijn dergelijke verhogingen niet te rijmen met de doelen die gemeente Hoogeveen heeft om voor inwoners buitensport te faciliteren en hier zoveel mogelijk gebruik van te laten maken.

 

De VVD-fractie is van mening dat deze onvoorziene verhoging niet overeenkomt met eerdere toezeggingen en afspraken, zoals vermeld in de communicatie van het college. Daarom roept de motie op tot het verschaffen van snelle duidelijkheid aan de betrokken verenigingen en het bevriezen van tarieven op het niveau van 2023.

 

De VVD Hoogeveen dringt er bovendien op aan dat het college deze beslissing integreert in het Gemeentelijk Rapport (Gemrap) voor 2024 en verzoekt om vóór het zomerreces met een toekomstbestendige tariefstructuur te komen. Deze structuur moet bijdragen aan een grotere inzichtelijkheid voor zowel de raad als de betrokken verenigingen, met het oog op een duurzame financiële planning.

 

De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen in de laatste raadsavond voor het kerstreces.