Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta bekend

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 16 maart maakte dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bekend werd gemaakt hoeveel zetels iedere partij volgens de voorlopige telling krijgt. De definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden zijn. Het opkomstpercentage van deze waterschapsverkiezingen bedraagt 63,4 procent. Dat is hoger dan de 57,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019.

 

De voorlopige uitslag op partijniveau is als volgt:

 • Water Natuurlijk: 5 zetels (was 5)
 • VVD: 2 zetels (was 4)
 • CDA: 2 zetels (was 3)
 • Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: 2 zetels (was 3)
 • ChristenUnie: 2 zetels (was 2)
 • AWP voor water, klimaat en natuur: 0 zetels (was 2)
 • 50PLUS: 0 zetels (was 1)
 • SGP: 1 zetel (was 1)
 • BoerBurgerBeweging: 9 zetels (nieuw)
 • Belang van Nederland: 0 zetels (nieuw)
 • Partij voor de Dieren: 2 zetels (nieuw)

 

De fractievoorzitters van de verschillende waterschapspartijen voeren binnenkort gesprekken over de vorming van het dagelijks bestuur. De leden van dit dagelijks bestuur worden in principe benoemd vanuit het algemeen bestuur.

Van de 29 zetels worden 25 zetels bezet door de op woensdag 15 maart gekozen bestuursleden.        De overige vier plekken zijn voor de zogenoemde geborgde zetels. De categorieën Ongebouwd en Natuurterreinen krijgen hierbij beide 2 zetels. Door de wetswijziging van eind vorig jaar zijn de geborgde zetels voor de categorie Bedrijven komen te vervallen.

De bestuursleden, zowel gekozen als geborgd, worden geïnstalleerd tijdens de vergadering van het nieuwe algemeen bestuur op woensdag 29 maart.