Politiek

College wil stoppen met ontwikkeling ijsbaan en zwembad

Hoogeveen – Het college van B&W wil stoppen met de planontwikkeling voor ijsbaan en zwembad. Reden hiervoor is dat de inschrijvingen op de aanbesteding voor de realisatie het vastgestelde budget ver overstijgen. Het college wil daarom afzien van gunning in de aanbestedingsprocedure voor IJZ Hoogeveen; de bouw van ijsbaan en zwembad.

Budget
Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven te komen tot een ‘afgeronde juridisch correcte aanbesteding binnen een aanbestede som die binnen het op 12 juli 2018 bepaalde aanbestedingsbudget of  door derden aanvullend beschikbaar gestelde subsidiemiddelen blijft’. Het investeringsbudget van € 31,86 miljoen bestond uit:

  • € 20,15 miljoen Gemeente Hoogeveen
  • € 5,51 miljoen obligatielening
  • € 5 miljoen subsidie van de Provincie Drenthe
  • € 1,2 miljoen energieconcept ESCO

Aanbesteding
De aanbesteding is opgesplitst in 2 percelen: bouw en installaties. In de eerste selectiefase zijn geschikte partijen geselecteerd. Vervolgens konden deze partijen inschrijven op visie, planning en prijs. Op 24 juli zijn de prijzen bekendgemaakt. Het totaalbedrag komt op € 51,4 miljoen; dat betekent een overschrijding van € 19,6 miljoen op het budget. De inschrijvingen passen dus niet binnen financieel kader zoals door de gemeenteraad is vastgesteld, ook niet bij verruiming van het budget met de prijsindexatie 2017 – 2020 (circa 12%).

Geen realistisch perspectief
Het college ziet geen mogelijkheid om in deze overspannen markt het project IJZ Hoogeveen te realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Wethouder Erwin Slomp: ‘Het gat is te groot; dat was meteen duidelijk bij het bekendmaken van de prijzen op 24 juli. Na analyse hebben we alle externe voorbereidende werkzaamheden on hold gezet. We hebben een collegevoorstel in voorbereiding waarin we besluiten het project stop te zetten. Hierover willen we op 27 augustus een besluit nemen. Onze bedoeling was om vervolgens meteen de raad te informeren maar door de publiciteit van vandaag hebben we moeten besluiten dit naar voren te halen.’

De Dolfijn
Het beëindigen van de voorbereiding voor nieuwbouw betekent dat het huidige zwembad De Dolfijn openblijft. Het college gaat in beeld brengen wat nodig is om het zwembad nog een paar jaar veilig en verantwoord te exploiteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen