Stemmen op het station kan goedkoper denkt D66

Dankzij een motie van onder andere D66 kon er bij de laatste drie verkiezingen, bij wijze van proef, gestemd worden bij het station. De gemeente liet een speciale unit plaatsen die ingericht werd als stembureau. Vanwege de kosten heeft het College in januari besloten dat de proef stopt.

Een proef met (slechts) drie verkiezingen (gemeente, provincie en EU) is nogal beperkt om het succes te kunnen meten. Ook blijft D66 van mening dat een stembureau op of naast het station de opkomst tijdens verkiezingen verder kan bevorderen, doordat het een natuurlijke stop tussen wonen en werken of studeren is.

D66 wil graag het station als locatie waar men kan stemmen in stand houden. Zij vraagt zich dan ook af of het college heeft onderzocht of het inrichten van een stembureau bij het station ook goedkoper kan en dan in stand kan blijven. Wij vragen het college dan ook ter inspiratie naar de stations van Breda, Nijmegen en Den Haag te kijken. Op deze stations zijn niet bij, maar in het stations stembureaus ingericht. Vaak met niet meer dan een paar hekken, tafels en een enkele partytent.

Aan de NS zal het dan ook vast niet liggen om stemmen in, in plaats van bij, het station mogelijk te maken. Ook de Kieswet biedt voldoende ruimte voor provisorische stembureaus. Wat D66 betreft gaat het college dan ook in het station van Hoogeveen een dergelijk stembureau inrichten en verlengt zij de proef met nogmaals drie verkiezingen.