SP op de bres voor Stichting Goed Gevoel

Drenthe – De SP maakt zich hard voor de zaak van Stichting Goed gevoel. Op 18 oktober 2023 kwam het nieuws naar buiten dat deze stichting dakloos dreigt te worden. Daarom stelt de SP vragen aan het college. De stichting die nu al enkele jaren het goede werk doet voor Drenthe wordt in de kou gezet. De stichting doet erg veel voor de Drentse samenleving. Maandelijks helpen ze meer dan 175 Drentse inwoners die tussen wal schip raken. Mensen die het zwaar hebben, verkeren in armoede en echt hulp nodig hebben, kunnen aankloppen bij de stichting. Ook vanuit Hoogeveen werken er mensen bij deze stichting.

Momenteel werken er in de winkel tien vrijwilligers. De stichting zorgt ook voor taalstages waarbij statushouders werkend de taal leren en ook geeft de stichting spullen een tweede leven. Met zo’n duizend betalende bezoekers per maand kun je wel stellen dat de winkel goed gevonden wordt.

Fractievoorzitter SP Simon Zandvliet: ‘Het zou toch belachelijk zijn als een organisatie die zulke prachtige dingen voor de samenleving doet op straat wordt geflikkerd voor het grote geld van een ondernemer.

We kunnen het niet laten gebeuren dat het geld weer boven de mens wordt gezet, zeker als je weet dat deze stichting zelfs een bod heeft gedaan op het toch wat vervallen pand waar ze inzitten! Ook staan ze ervoor open nog meer huur te betalen, uit de pot die bedoeld is voor de hulp aan de minderbedeelden.

We moeten achter deze mensen staan en zorgen dat deze vrijwilligers in de winter niet in de kou staan. Mensen met zo’n warm hart voor de samenleving moeten we omarmen en een platform geven’, aldus Zandvliet.

Vragen

De SP heeft vragen gesteld aan het college, zij zien graag dat het college in actie komt.

Zandvliet vervolgt: ‘De sociale agenda is de parel van het provinciebestuur. Deze moet zorgen dat organisaties als Stichting Goed Gevoel een plek hebben in onze samenleving. We zien nu een kans voor dit nieuwe bestuur om daadkracht te tonen en ervoor te zorgen dat de stichting niet dakloos wordt. Actie sluiten wij zeker niet uit want wij zullen deze stichting blijven steunen.’

Hieronder vind u de vragen die gesteld zijn:

Betreft: uitzetten Stichting Goed Gevoel

Geachte mevrouw Klijnsma,

De SP maakt zich zorgen over de dreigende uitzetting van Stichting Goed Gevoel te Beilen. Op RTV Drenthe valt te lezen dat Stichting Goed Gevoel dreigt haar onderkomen in het dorp Beilen te verliezen. Deze stichting is een gouden initiatief dat het leven van vele mensen verrijkt. Door hun inzet voor de minima in Drenthe weten zij het verschil te maken daar waar de gemeentes en het rijk te kort schieten. Organisaties die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij dienen alle ondersteuning te krijgen en ook vanuit de sociale agenda. Na contact met de stichting blijkt dit een al langer lopende casus te zijn. De stichting kan wel wat hulp gebruiken om hun goede werk voort te zetten.

De SP heeft de volgende vragen:

Vraag 1:

Is het college het met de SP eens dat mensen die zich vrijwillig inzetten om mensen in armoede te helpen en ondersteunen ook steun moeten ervaren van de provincie?

Vraag 2:

Is het college bekend met het goede werk van deze stichting, die wel 175 mensen per maand helpt?

Zo nee, staat het college er voor open bekend te raken met de Stichting Goed Gevoel te Beilen.

Vraag 3:

Ziet het college ook dat wanneer deze stichting in afwachting van rechtspraak de winkel moet legen het een enorme impact heeft op de sociale meerwaarde dat deze winkel geeft in het dorp Beilen.

Vraag 4:

Ziet dit college ruimte om deze stichting te helpen met het voorbestaan en dit te koppelen aan de sociale agenda

Vraag 5:

Is het college bereid bij eventuele uitzetting zich in te zetten voor het vinden van een nieuw onderkomen voor deze stichting?

Vraag 6:

Zijn er bij dit college eerder signalen binnengekomen van soort gelijke stichtingen en zo ja, wat heeft de provincie toen gedaan om deze te ondersteunen.
Bron:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15966892/verhuurder-wilde-stichting-goed-gevoel-uit-pand-beilen-zetten-partijen-nu-toch-om-tafel