SP houdt vinger aan de pols Ziekenhuiszorg Drenthe

Assen/Hoogeveen: SP Tweede-Kamerlid Henk van Gerven vergezeld van enkele Drentse SP-ers gingen afgelopen woensdag op bezoek bij huisartsen, verloskundigen en de directeur van het Wilhelminaziekenhuis, om de actuele stand van de ziekenhuiszorg in Drenthe te bespreken.

Henk van Gerven wil graag uit de praktijk horen welke maatregelen vanuit Den Haag nodig zijn om de streekziekenhuizen overeind te houden. Omdat streekziekenhuizen met extra kosten als gevolg van regelgeving geconfronteerd worden, zal het nodig zijn deze van extra middelen te voorzien. Ook zullen de almaar opgeschroefde eisen over de aantallen verrichtingen dat in het ziekenhuis plaatsvindt naar een werkbaar niveau terug moeten. Daarnaast zal er een regeling moeten komen zodat er niet alleen voldoende artsen en specialisten een opleiding kunnen volgen, maar ook beschikbaar komen voor ziekenhuizen buiten de Randstad. Ondermeer ter sprake kwam een systeem zoals in Noorwegen, waar artsen direct na de opleiding enkele jaren in verder afgelegen streken geplaatst worden om aldaar praktijk ervaring op te doen.

De Drentse SP Statenfractie was verder benieuwd wat de beroepsgroepen vinden van een plan waarbij de provincie haar verantwoordelijkheid voor de zorg in Drenthe op zou pakken door zelf de ziekenhuizen in Drenthe over te nemen. SP-Statenlid Philip Oosterlaak: “Daardoor zouden de ziekenhuizen niet meer onder Treant hoeven te vallen. Zodoende zouden ze onder democratische controle komen en bovendien zou de provincie Drenthe zelf garant kunnen staan voor het voortbestaan van vier volwaardige
ziekenhuizen”.

Wat de SP betreft is het nog niet te laat om de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal overeind te houden. Maar dan zal de minister snel in moeten grijpen of zullen de verzekeraars nadrukkelijk eisen moeten stellen aan de beschikbaarheid van volwaardige ziekenhuiszorg in Drenthe.


v.l.n.r. Gonny van der Laan, directeur WZA dhr. Ponsioen, Henk v. Gerven, Jannie Drenthe (Foto: SP Drenthe)