Politiek

Raadsavond 24 januari

Hoogeveen –  De raadsavond van de gemeenteraad begint donderdag 24 januari a.s. om 19.30 uur.

– Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal gestart met de besluitvormende ronde. Daarin staat het rekenkameronderzoek naar schuldhulpverlening op de agenda en de aankoop van het schoolgebouw citroenvlinder 1-3. Ook staan in deze ronde twee wijzigingsverordeningen geagendeerd: één over duurzaamheidsleningen en één over de Wmo. Tenslotte neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan BG Noord-Hoogeveen, deelplan Hoogeveensche Vaart 57. – Vanaf 19.45 uur wordt in de Raadzaal het voorstel voor invoering van de verzilverlening besproken. Deze regeling geeft inwoners de mogelijkheid om de overwaarde van hun woning te gebruiken om de woning levensloopbestendig te maken en/of te verduurzamen.
– Na een korte pauze volgt in de Raadzaal vanaf ongeveer 20.45 uur de bespreking van het integraal veiligheidsplan 2019-2022 en het preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet 2019-2023.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 22.15 uur afgesloten.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over één van de geagendeerde onderwerpen, kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon 14 0528 of e-mail griffie@hoogeveen.nl. U krijgt dan maximaal drie minuten de gelegenheid om de raad te informeren. De complete agenda vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad. De vergadering kunt u volgen via onze website of beluisteren via Radio Hoogeveen. De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen