Ook een energiebank voor Hoogeveen?

Hoogeveen – Energiearmoede is een actueel en groeiend probleem in Hoogeveen. Volgens cijfers van TNO zijn hebben ca 1.600 huishoudens in Hoogeveen daarmee te maken, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde in Nederland. Nu geeft het Rijk ruim 600.000 euro aan de gemeente Hoogeveen in het kader van de hoge energieprijzen en de bestrijding van energiearmoede. Dat moet worden ingezet voor mei 2023.

De ChristenUnie wil dat een Energiebank wordt opgericht in samenwerking met het Diaconaal Platform, vrijwilligers en de gemeente. De lokale energiebank kan net als de voedsel- en kledingbank mensen helpen die dat nodig hebben. Onlangs doneerde het Diaconaal Platform al ledlampen aan de voedselbank. Die dragen bij aan een lager elektriciteitsgebruik. De landelijke Energiebank kan de kennis hiervoor leveren.

De Energiebank kan met vrijwillige energiecoaches de kosten van energie lager krijgen, zeker voor mensen met een inkomen op het sociaal minimum of zelfs eronder is dit een goede bijdrage in hun bestaan. Energiecoaches bezoeken huishoudens (op hun verzoek, AVG) en kunnen een starterspakket achterlaten (radiatorfolie, tochtstrippen, ledlampen e.d.). Daarnaast gaat het om gedragsverandering zoals het sluiten van deuren en letten op de temperatuur in huis. Een graadje lager scheelt in kosten.

De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met woningcorporaties, het Diaconaal Platform en andere partners dit gaat oppakken. De energiebank is een vrijwilligersinitiatief wat de ChristenUnie van harte steunt.