Onderzoek naar Duurzame Energie-Innovatie: Slimme Energiehubs Mogelijk in Hoogeveen

Hoogeveen – In een streven naar duurzame energieoplossingen en een groenere toekomst stelt de VVD Hoogeveen vragen over de implementatie van slimme energiehubs binnen de lokale infrastructuur. Deze innovatieve benadering heeft als doel netcongestie te verminderen en bij te dragen aan de bredere energietransitie.

Het concept van slimme energiehubs biedt een veelbelovend perspectief om de uitdagingen van netcongestie aan te pakken. Deze hubs fungeren als knooppunten waar energieproductie, opslag en distributie naadloos samenkomen. Hierdoor kan overtollige energie efficiënt worden beheerd en benut, terwijl tekorten worden geminimaliseerd.

Wat is een energiehub?

Er is geen officiële definitie. Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking. Ook is er een juridische entiteit of natuurlijk persoon die de partijen vertegenwoordigt. Deze heeft een wettelijke status en handelt namens de samenwerkende groep.

We zien energiehubs als een schakel in een sterk en betrouwbaar energiesysteem. Een toekomstig energiesysteem waarin elektriciteit en elektrificatie een grotere rol gaan spelen. Met elektrificatie bedoelen we de overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Om de energiehubs verder te ontwikkelen, zijn innovatieve oplossingen onmisbaar.

De vragen richten zich op meerdere cruciale vraagstukken, waaronder de definities van slimme energiehubs, hun toepasbaarheid in de lokale context en de potentiële voordelen voor zowel inwoners als bedrijven in Hoogeveen. Bovendien wordt gekeken naar succesvolle implementaties in andere gemeenten om lessen te trekken.

Fractievoorzitter Ronald Klok van de VVD Hoogeveen, benadrukt het belang van deze vragen: “De gemeente Hoogeveen staat voor de uitdaging om onze energie-infrastructuur te moderniseren en te verduurzamen. Slimme energiehubs kunnen een cruciale rol spelen in het efficiënt omgaan met energie en het versnellen van onze duurzaamheidsdoelen. Veel (industriële) bedrijven willen graag verduurzamen maar mogen dit niet omdat terug levering niet mogelijk is. Dit is zonde voor Hoogeveen. Hoogeveen staat juist bekend om haar krachtige en innovatieve bedrijfsleven.”

De vragen die gesteld zijn komen voort uit de problematiek met de netcongestie. Hoogeveen kleurt op de capaciteitskaart met betrekking tot afname en invoeding (oftewel energie leveren en afnemen) beide oranje. Dit betekent dat er voorlopig geen transportcapaciteit beschikbaar in afwachting van uitkomst van het congestiemanagement-onderzoek. Voorzitter van Ondernemend Hoogeveen Harjo Woltinge zegt hierover: “Het vestigingsklimaat van Hoogeveen wordt door de netcongestie een stuk minder aantrekkelijk. Bestaande bedrijven of nieuwe bedrijven die stroom willen afnemen moeten nu wachten. We hebben al verschillende meldingen gehad van onze leden. Het is tijd om hiermee snel aan de slag te gaan.”

 

Ingediende schriftelijke vragen

Onderwerp: Smart Energy HUB voor Hoogeveen?

Graag willen wij uw inzichten en informatie verkrijgen met betrekking tot de implementatie van slimme energiehubs in Hoogeveen. Als onderdeel van onze inspanningen om in te spelen op het veranderende energielandschap en een duurzame toekomst te waarborgen, zijn we enthousiast om innovatieve oplossingen te verkennen om netcongestie te verminderen en bij te dragen aan bredere doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en milieubewustzijn.

Wat is de informatie die er is over de netcongestie in Hoogeveen?

Welke oplossingen zijn er om de netcongestieproblematiek te mitigeren?

Wat is de definitie van een smart energy hub en hoe zou dit concept kunnen worden toegepast in Hoogeveen?

Welke voordelen zouden smart energy hubs kunnen bieden aan de gemeente Hoogeveen en haar inwoners en ondernemers?

Zijn er al andere steden of gemeenten in Nederland die succesvolle smart energy hubs hebben geïmplementeerd? Zo ja, welke lessen kunnen we daaruit leren?

Welke stappen zijn er nodig om een smart energy hub in Hoogeveen te realiseren? Zijn er specifieke beleidsveranderingen, investeringen of samenwerkingsverbanden vereist?

Hoe kan de gemeente Hoogeveen burgers, bedrijven of organisaties zoals Ondernemend Hoogeveen betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van smart energy hubs?

Welke rol speelt duurzaamheid en energietransitie in het concept van smart energy hubs en hoe kan dit bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente?

Wat zijn mogelijke uitdagingen of obstakels bij het implementeren van smart energy hubs in Hoogeveen en hoe kunnen deze worden overwonnen?

Zijn er subsidiemogelijkheden of andere financiële ondersteuning beschikbaar voor de ontwikkeling van smart energy hubs?

Zijn er al concrete plannen of initiatieven binnen de gemeente Hoogeveen om smart energy hubs te realiseren? Zo ja, kunt u daar meer over vertellen?