Politiek

Maak Europa socialer, groener en veiliger

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: sociale ongelijkheid, klimaatverandering en toenemende instabiliteit bedreigen de Europese samenleving. Deze complexe problemen vereisen een daadkrachtige en gezamenlijke aanpak van alle lidstaten om een socialer, groener en veiliger Europa te realiseren.

Een socialer Europa: de basis van een sterk Europa is een rechtvaardige samenleving waar iedereen kan gedijen. Garandeer bestaanszekerheid voor iedereen door de invoering van een eerlijk minimumloon, het waarborgen van betaalbare huisvesting, het toegankelijk maken van de zorg en het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Een groener Europa: een gezonde planeet is essentieel voor de toekomst van Europa. Daarom moeten we streven naar een klimaatneutrale economie die geen schade toebrengt aan het milieu. Dit vereist energiebesparing, duurzame landbouwpraktijken en de overgang naar groene energiebronnen.

Een veiliger en stabieler Europa: in een onzekere wereld is veiligheid een prioriteit. We moeten de internationale samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie versterken. Onze veiligheid vereist een krachtige Europese defensiesamenwerking en een eensgezind optreden tegen bedreigingen voor onze democratie. Tegelijkertijd kan de migratiecrisis alleen worden opgelost door een gezamenlijk asielbeleid te voeren, de grenzen te bewaken, mensen te helpen bij terugkeer naar hun land van herkomst en de onderliggende oorzaken van migratiestromen aan te pakken door ontwikkelingssamenwerking en vredesstichting te bevorderen.

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni kunnen we kiezen voor een socialer, groener en veiliger Europa. Dat werkt voor iedereen!

Aankomende evenementen