Jaap Spaans beschrijft een trieste situatie rond de Wet zorg en dwang

Landelijk – De situatie in de ouderenzorg en op de woningmarkt staat zwaar onder druk. Vooral het onderwerp zorg zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de komende verkiezingen.

Wet zorg en dwang

Wie het nieuws volgt zal vaststellen dat het aantal excessen toeneemt, vooral in de sociale huursector. Een van de redenen is dat het aantal plaatsen in verzorgingshuizen (intramuraal) afneemt en de overheid inzet op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Helaas doen zich daarbij regelmatig excessen voor. Een van de punten van zorg is de toepassing van dwangwetgeving. In 2020 werden de Wet zorg en dwang (WZD) en de Wet verplichte opname geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) ingevoerd. In zeer schrijnende gevallen kan het op grond van deze wetgeving gebeuren, dat iemand tegen zijn of haar wil moet worden opgenomen. Voor de veiligheid van zichzelf of anderen. Daarvoor is de dwangwetgeving ingevoerd.

Wetgeving mislukt

Helaas wijst een uitgebreide evaluatie aan, dat zowel de implementatie als de uitvoering van de wetgeving is mislukt. Er wordt overigens hard gewerkt aan reparatiewetgeving. Naar aanleiding van een trieste praktijksituatie in een wooncomplex voor senioren in de sociale huursector, schreef Jaap Spaans een geanonimiseerde casus. Daarin belicht hij hoe een valpartij met een e-bike er door een trieste samenloop van omstandigheden toe leidde, dat een bewoonster op advies van deskundigen verplicht zou moeten worden opgenomen. Dat weigerde zij. Jaap beschrijft in een tijdlijn hoe de situatie zich ontwikkelde. Niet om kritiek te uiten, maar ter lering van ons allen. Zijn casus werd door de Tweede Kamer behandeld in de Vaste Kamercommissie voor VWS. Jaap schreef de Kamer aan omdat daar wetgeving kan worden aangepast. De casus werd afgelopen week ook gepubliceerd in het toonaangevende Nederlands Juristenblad njb.nl/blogs/crisissituatie-in-een-wooncomplex-met-sociale-huurwoningen-voor-senioren/
In een reactie op de brief van de heer Spaans werd geantwoord dat de brief wordt aan genomen ter kennisgeving. Er zal met de brief inhoudelijk niks worden gedaan. Wel kan een politiek lid of partij delen van de brief aannemen voor besluitvorming of wetwijzing in de toekomst.