Politiek

GroenLinks Hgv hekelt gebrekkige aanpak college bij project IJZ

Hoogeveen: GroenLinks vernam het uit de krant: het project IJZ werd stopgezet. Voor 27 augustus stond een bijeenkomst gepland waarbij de raad zou worden geïnformeerd over de stand van zaken. Mede omdat in augustus meer bekend zou zijn over de aanbesteding. Het nieuws lekte echter eerder uit.

GroenLinks Hoogeveen: “Besturen is vooruitzien en dus anticiperen op mogelijke situaties”

Fractievoorzitter Catharina van Hien was ‘not amused’ om het nieuws uit de media en via via te vernemen: “De raad had eerder en op een andere manier hierover geïnformeerd moeten worden!”

Het standpunt van de fractie van GroenLinks was al eerder dat het niet verantwoord was nog langer verder te investeren in het project IJZ. Tijdens het laatste fractieoverleg voor het reces in juli, was de fractie wederom tot dit standpunt gekomen en dit zou ook het standpunt bij de komende begrotingsbehandeling zijn. Ook al tijdens de begrotingsbehandeling 2019 (november 2018) stemde GroenLinks weliswaar voor de begroting, maar wel behoudens de uitgaven voor het project IJZ.

Na de onlangs verschenen tussentijdse gem.rap en de daarna ook aangekondigde forse bezuinigingen voor 2020-2023, raakte GroenLinks alleen maar meer overtuigd dat onder dergelijke omstandigheden een project als IJZ niet te verantwoorden is. Ook al staan de bezuinigingen voor het sociaal domein los van de uitgaven voor IJZ: dit rijmt niet met elkaar.

Dat wethouder Slomp tijdens het reces ervoor gekozen heeft de uitgaven voor dit project on hold te zetten, dat vindt GroenLinks een goede zet. Waar van Hien moeite mee heeft, is het feit dat de pers dit nieuws eerder wist dan de raad.

“Een dergelijke beslissing over zo’n groots project waar al zoveel commotie over is geweest, daar moeten wij goed, zorgvuldig en tijdig over worden geïnformeerd. Daarnaast is het onvoorstelbaar dat het college niet heeft geanticipeerd op mogelijke scenario’s en hiervoor vooraf geen plan B heeft gemaakt: wat te doen bij bv. overschrijding van het budget? Wat is dan plan van aanpak? Hoe informeren we dan de raad?” Vragen hierover stelde van Hien bij de ingelaste informatiebijeenkomst op 20 augustus, maar wethouder Slomp slaagde er niet in daar een bevredigend antwoord op te geven.

De fractie van GroenLinks is blij dat de kogel door de kerk is en dat dit miljoenenproject van de baan is, maar vindt dat het college in de communicatie naar de raad en de stakeholders in gebreke is gebleven. Ook het feit dat er geen plan van aanpak of draaiboeken klaarlagen, die aansluiten bij verschillende scenario’s zodat men snel en adequaat had kunnen reageren, vindt fractievoorzitter van Hien onbegrijpelijk.

“Besturen is vooruitzien en dus anticiperen op mogelijke situaties. Vooral in dit dossier had het college ervan doordrongen moeten zijn dat elk detail zwaar weegt”, aldus van Hien.

De sloop van Maxx sports & events dat plaats moest maken voor de IJsbaan / Zwembad (IJZ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen