Gevolgen coronamaatregelen op komende verkiezingen

Hoogeveen – De minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat de komende maanden uitwerken wat de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen kunnen zijn voor het verkiezingsproces. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. In het komend najaar en in maart 2021 staan verkiezingen gepland.

Op 6 mei jl. heeft het kabinet de stapsgewijze versoepeling van COVID19-maatregelen bekend gemaakt. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat het coronavirus niet verder terrein zal winnen.

Ollongren: ‘Duidelijk is wel dat de basisregel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden nog voor langere tijd zal gelden. Daarom moeten we er rekening mee houden dat stemlokalen anders moeten worden ingericht.’

Stemlokalen

Gemeenten en openbare lichamen wordt gevraagd om aan te geven of en hoe het mogelijk is de stemlokalen zo in te richten dat stembureauleden en kiezers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden bij het stemmen en bij het tellen van de stembiljetten. Op basis van deze inventarisatie wordt in kaart gebracht welke gevolgen er kunnen zijn voor het aantal beschikbare stemlokalen en voor de regels die mogelijk gesteld zouden worden aan de inrichting van de stemlokalen.

Briefstemmen

Om ook inzicht te krijgen in een scenario waarbij stemmen in het stemlokaal niet mogelijk is, laat minister Ollongren een uitwerking maken van het stemmen per brief. Daarbij wordt het proces van het briefstemmen zoals dat nu voor de kiezers in het buitenland is geregeld als basis genomen.

Komende verkiezingen

Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van leden van de Tweede Kamer.