Gemeentebelangen wil ondersteuning buurtpreventie

Hoogeveen – In veel woonwijken en dorpskernen zijn inmiddels whatsappgroepen. Buren kunnen elkaar direct informeren als er iets bijzonders gesignaleerd wordt. Worden verdachte personen of auto’s gezien of ‘rare mensen aan de deurbel’, dan worden buren via de whatsapp direct geïnformeerd.

Zo kan veel leed vermeden worden en dit geeft bovendien iedereen een veilig gevoel dat er naar elkaar omgezien wordt. Ter verhoging van de veiligheid zou het ook goed zijn dat de politie, BOA’s en wijkbeheerder hierin meegenomen worden. Ten eerste omdat de politie dan wellicht direct eens even kan kijken in de betreffende wijk en ten tweede om dit soort signalen eventueel door te geven aan andere wijken. Hoe meer ogen en oren opletten, hoe onaantrekkelijker het wordt voor onwelwillenden.  Voorkomen is beter dan natijd moeten repareren.

Ook verhoogt het het saamhorigheidsgevoel tussen overheid en de betreffende woonwijk. Gemeentebelangen ziet daarom een kans voor de gemeente om zo meer verbinding te krijgen met de buurt en de veiligheid op deze manier ook verder te professionaliseren. GB vraagt daarom aan de gemeente of hiervoor een kostenpost kan worden meegenomen wordt in de begroting en of deze samenwerking tussen woonwijken en overheid een officieel karakter kan krijgen.