Geen extra maatregelen in strijd tegen processierups’

Hoogeveen – Het college neemt geen extra maatregelen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Dat antwoordt het college op vragen van de PvdA en de ChristenUnie in de raad. Beide fracties vroegen meer en gerichtere inzet op het voorkomen van nestvorming van de eikenprocessierups door het stimuleren van natuurlijke vijanden.

In Hoogeveen stimuleren we al jaren meer biodiversiteit in de bermen. Hoe meer verschillende soorten planten in deze bermen voorkomen, hoe meer verschillende soorten insecten er hun plek vinden die ons helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups’, aldus B&W. Het college wijst er daarbij op dat de gemeente is uitgeroepen tot beste bermbeheerder van Drenthe, omdat in de Hoogeveense bermen het hoogste aantal verschillende planten per vierkante meter groeien.
‘Ook zijn vorig jaar in het openbaar gebied ruim driehonderd vogelhuisjes opgehangen, met als doel de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups’, schrijft het college aan de raad.
Wel zegt het college toe scherp te blijven op ontwikkelingen en mogelijkheden in de bestrijding van de eikenprocessierups.