GB: Een kleine kernreactor in Hoogeveen?

Gemeentebelangen vraagt de gemeente of er al onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de bouw van een zogenaamde SMR  (Small Modular Reactor): een kleine kernenergiecentrale.

Geert-Jan Walda, raadslid van GB: De fossiele brandstoffen raken op maar door de groeiende bevolking is juist steeds meer energie nodig. Een variatie aan verschillende energiebronnen maak je minder kwetsbaar. Nu met de klimaatverandering zou je in principe ook alleen energie moeten gebruiken die zoveel mogelijk emissiebeperkend is.  Dit kan door hernieuwbare energie en andere innovatieve technologieën”.  GB pleit dan ook voor een afgewogen energiemix .