Politiek

Einde samenwerking initiatiefnemers Science Drenthe en gemeente Hoogeveen

Hoogeveen- De samenwerking tussen de initiatiefnemers van Science Drenthe en de gemeente Hoogeveen is beëindigd. In september vorig jaar ondertekenden zij een intentieovereenkomst waarin zij verklaarden samen te onderzoeken hoe Science Drenthe geïntegreerd kan worden in De Tamboer. Dit heeft niet geleid tot een gezamenlijk perspectief.

Wethouder Erik Giethoorn: ‘We hebben waardering voor de inspanningen van de initiatiefnemers om Science Drenthe zover te krijgen als het nu is. Wij betreuren het dat de inspanning van de afgelopen jaren niet heeft geleid tot een gezamenlijk perspectief op realisatie. We zijn nog steeds overtuigd van de meerwaarde van het concept Science Drenthe voor Hoogeveen.’
Samen met de initiatiefnemers en met behulp van een kwartiermaker heeft de gemeente de afgelopen tijd op basis van een intentieovereenkomst verkend hoe Science Drenthe geïntegreerd kan worden in het nieuwe cultuurcomplex van de Tamboer. Uit de verkenning is gebleken dat de realisatie van Science Drenthe een aanzienlijke investering van de gemeente vraagt. Dit brengt financiële risico’s mee voor de gemeente. Voorwaarde van de gemeente bij een gezamenlijk vervolg is daarom dat de gemeente meer regie krijgt bij de realisatie. De initiatiefnemers delen dit perspectief niet, dat betekent dat er geen gezamenlijk vervolg komt.
Met het oog op de toekomst blijft het wekken van de interesse van kinderen en jongeren voor wetenschap en techniek van groot belang voor het bedrijfsleven in Hoogeveen en de regio. De gemeente gaat daarom onderzoeken hoe techniekonderwijs en bedrijfsleven beter geïntegreerd kunnen worden.

(bron: Gemeente Hoogeveen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen