Pixabay foto
Politiek

Drentse Statenleden willen onderzoek naar eigen energiebedrijf. Motie SP vandaag aangenomen

Drenthe gaat onderzoeken hoe de publieke belangen in de provinciale energievoorziening beter geborgd kunnen worden bijvoorbeeld met het oprichten van een Provinciaal energiebedrijf.
Vandaag werd de motie van de SP, in de laatste Statenvergadering voor de verkiezingen, aangenomen.Statenlid Greetje Dikkers: “In het hele land proberen we de energievoorziening weer in eigen handen te krijgen. Onze landelijke petitie is inmiddels door 130.000 mensen ondertekend. We zijn heel erg blij dat de Drentse Statenleden nu de eerste stap gaan zetten”.

MOTIE Vreemd energievoorziening in provinciale handen

 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 08-03-2023;

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Constaterende dat:

. de Nederlandse energiemarkt vergaand is geliberaliseerd en geprivatiseerd en dat daarmee publieke zeggenschap over een basisbehoefte is verschoven naar de markt;

. uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland blijkt dat 6 op de 10 mensen vindt dat de energievoorziening volledig moet worden georganiseerd door de overheid en niet (meer) door de markt;

 

Overwegende dat:

– we door de verkoop van Essent kwetsbaar zijn geworden door de afhankelijkheid van commerciële energiebedrijven voor onze energievoorziening;

 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

. te laten onderzoeken hoe de publieke belangen in de provinciale energievoorziening beter geborgd kunnen worden bijvoorbeeld met het oprichten van een provinciaal energiebedrijf;

. dit onderzoek te voorzien van een appreciatie en voorstellen en deze aan de Provinciale Staten te doen toekomen uiterlijk voor het zomerreces,

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

 

Namens de fractie van de SP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen