Politiek

D66 Hoogeveen maakt verkiezingsprogramma bekend

Het verkiezingsprogramma van D66 Hoogeveen voor 2022-2026 is vastgesteld en voor iedereen beschikbaar op de website van de partij. Het heeft de titel “Goed en betrouwbaar bestuur” gekregen, omdat de toekomst van Hoogeveen staat of valt met een solide en integer bestuur. Het is een voorwaarde om de huidige voorzieningen te kunnen blijven bieden, de spaarpot te gaan vullen en geld opzij te kunnen zetten voor nodige investeringen. Een goed en betrouwbaar bestuur is ook nodig om goed in contact te zijn met inwoners en zodat er verder gewerkt kan worden aan het opbouwen van vertrouwen van inwoners in het bestuur.

 

De speerpunten van D66 voor de komende jaren zijn:

  1. Goed en betrouwbaar bestuur. Wij willen een college dat bestaat uit kundige, ervaren en integere bestuurders. Wij willen dan ook doorgaan met een zakencollege. Zo’n college werkt op basis van een raadsakkoord op hoofdlijnen.

 

  1. Een rijke schooldag voor alle kinderen van 0-18 jaar waarin school, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, huiswerkbegeleiding en gezonde voeding gefaciliteerd worden.

 

  1. Snel nieuwe woningen bouwen. Hiervoor is uitbreiding noodzakelijk. Duurzaamheid is een essentieel aspect bij de bouw van woningen.

 

  1. Duurzame energie. Duurzaamheid is op alle beleidsterreinen van belang. Specifiek op het gebied van duurzame energie willen we dat er grote stappen gezet worden. De gemeente speelt daarin een aanjagende en zo mogelijk faciliterende rol.

 

  1. Samen en inclusief. Hoogeveen moet voor iedereen een samenleving zijn met een prettige leefomgeving waarin iedereen volop kan meedoen. Een plek waar iedereen gelijke kansen krijgt, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

Op de foto van links naar rechts: Marin Rutgers, Peter Scheffers, Jeroen Bottema, Simon de Laat, Bob van der Graaf, Roelinda Bos, Menno Hoekstra, Johannes Prakken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen