D66 Hoogeveen: College wacht te lang met bouwplannen

Hoogeveen-Er moet nú worden gebouwd. Iedere politieke partij in de gemeenteraad van Hoogeveen is voor het bouwen van nieuwe woningen. Toch lijkt iedereen op elkaar te wachten.

Aanstaande donderdag 6 april stemt de gemeenteraad over de woon(zorg)visie van het college. D66 mist in deze visie concrete plannen over wat er waar gebouwd gaat worden. In het 58 pagina’s tellende document worden geen plekken aangewezen voor nieuwe hoogbouw in bijvoorbeeld het centrumgebied van Hoogeveen. Ook wordt er geen plek aangewezen voor een (of meerdere kleine) nieuwbouwwijk(en) aan de rand van Hoogeveen of bij de dorpen.

Bij de vraag aan het college waarom er geen gebieden zijn aangewezen voor nieuwbouw wordt er verteld dat er wel onderzoek wordt gedaan, maar dat dit niet gedeeld kan worden i.v.m. de concurrentiepositie. Dit laatste is heel begrijpelijk, in het begin van het proces. De gemeenteraadsverkiezingen zijn echter inmiddels ruim een jaar geleden. En hoewel en niet aan de goede intenties van het college wordt getwijfeld rijst wel de vraag: Geeft dit college wel genoeg prioriteit aan het bouwen van nieuwe woningen?

In het coalitieakkoord is er voor de komende 4 jaar 300.000 euro vrijgemaakt voor een ambtelijk versnellingsteam wonen. Tot op heden is het niet duidelijk wat de precieze doelstellingen van dit team zijn en wat er al bereikt is.

De oproep van D66 Hoogeveen aan dit college is dan ook: Maak tempo met het kiezen van nieuwe bouwlocaties. Laat zien wat het ambtelijk versnellingsteam wonen doet en laat duurzaamheid een basisvoorwaarde zijn bij alle nieuwe plannen.

D66 Hoogeveen