CU en PvdA stellen vragen over de eikenprocessierups

Hoogeveen – De fracties van PvdA en ChristenUnie stellen in de raadsvergadering van 11 juli vragen aan het college over de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Hoogeveen.  De partijen willen onder andere weten of er een beeld is van het aantal nesten van deze rups binnen de gemeente Hoogeveen, hoeveel er al verwijderd zijn en hoe lang het nog duurt om alle nesten te verwijderen.

De overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups is dit jaar op een ongekend hoogtepunt gekomen. Lokale en landelijke media schrijven hier veelvuldig over. De maatschappelijke onrust en impact heeft geleid tot het opzetten van een landelijk coördinatiecentrum. Daarnaast is er in Provinciale Staten een motie aangenomen die oproept om tot een provinciaal bestrijdingsplan te komen. Gemeenten in vrijwel het hele land worstelen met de aanpak van de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethoden verschillen per gemeente.

Natuurlijke vijanden
CU en PvdA constateren dat er het nodige wordt gedaan aan het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, en vragen of dat nog meer kan, bijvoorbeeld door nestkastjes beschikbaar te stellen voor particulieren om ze in bomen te hangen, particulieren goed voor te lichten over insectvriendelijke bloemen, en dergelijke. Een ander punt van zorg is de plastic rood-witte linten. De vraag is of er gekeken kan worden naar een natuurvriendelijker manier van het markeren van de bomen, om zo te voorkomen dat er mogelijk plastic linten in de natuur terechtkomen.

Invloed op inrichting woonwijken?
De grote aandacht die er nu noodgedwongen voor de rups is, biedt ook nieuwe kansen. Vraag is dan ook of en hoe de gemeente Hoogeveen samenwerkt met het landelijk coördinatiecentrum en of dat invloed heeft op de manier waarop de eikenprocessierups in onze gemeente wordt bestreden. Datzelfde geldt voor de motie van Provinciale Staten over het provinciaal bestrijdingsplan. Er is al langer sprake van provinciale samenwerking in de bestrijding. Wat zijn de consequenties van de aangenomen motie en welke rol heeft het college daarin? Tot slot willen CU en PvdA weten of er bij (her)ontwikkeling van straten zoals nu het Haagje of bij het inrichten van groen in woonwijken overwogen wordt om geen eiken, maar juist andere soorten bomen te gebruiken.