Politiek

College: tekorten dreigen op komende begrotingen

Hoogeveen – Het college van B&W van Hoogeveen is volop bezig met het maken van een voorstel voor de programmabegroting 2019-2022. De negatieve financiële gevolgen van de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 hebben zich vorig jaar voor het eerst gemanifesteerd. En dat zet de komende jaren ook door. Nu zijn dat alleen nog de Wmo en de jeugdzorg, maar in de nabije toekomst ook bij werk en bijstand.

Bij invulling van de plannen van het nieuwe college en verder ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2019 uitkomen op 6,5 miljoen euro, aflopend naar vier miljoen in 2022.
Uit een analyse blijkt dat het overgrote deel van het tekort komt door bezuinigingen van het Rijk op het sociaal domein. Investeringen in de kunstijsbaan en het zwembad hebben voorlopig geen invloed. Kapitaallasten drukken pas vanaf 2021 op de begroting.

Reëel en sluitend

Het college heeft zich ten doel gesteld om zich te houden aan één harde norm: het maken van een structurele en reëel sluitende begroting. Wethouder Jan Steenbergen van Financien: ‘Bij tekorten van een dergelijke omvang heeft het geen zin om op de gewone manier post voor post langs te gaan en er hier en daar wat vanaf te doen. Daarvoor zijn de te overbruggen tekorten simpelweg te groot.’

Te weinig geld van Rijk

Volgens het college ligt de oorzaak van toekomstige tekorten bij het Rijk. ‘We krijgen èn niet genoeg geld èn onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om het sociaal domein op een financieel solide wijze uit te voeren’, aldus wethouder Steenbergen. Het college gaat alles op alles zetten om het Rijk op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken dan zijn andere maatregelen nodig.

Budgetneutraal

Het college denkt daarbij aan ´budgetneutraliteit´ in het sociaal domein. Dat wil zeggen: niet meer geld uitgeven dan het Rijk voor dit doel heeft gegeven. Ook overweegt het college een verhoging van de gemeentelijke belastingen en een bezuiniging van 1 procent op bestaand beleid over de gehele linie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen