Actieweek in maart voor meer investeringen onderwijs

Regio – De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11 maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.

Vlak voor de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart 2019 wil de AOb duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen de dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten tegengegaan worden.
Ontregelen
Vandaag laten de uitkomsten van de AOb-enquête zien dat het lerarentekort het onderwijs ontregelt. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.
Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in het onderwijs. “Vreemd, want economen zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Ondertussen focust dit kabinet op lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs. Zelfs voor buitenlandse bedrijven is dat belangrijk: een goed opgeleide bevolking staat bij vestigingsplannen hoog op hun wensenlijstje.”
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: ‘Dit kabinet focust op lastenverlichting voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs’
Het onderwijs is overspannen, schetst Verheggen, door hoge verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-out risico heeft. Dat moet echt anders.”
Staak mee en voer actie!
Die kans om het anders te doen, is er na de provinciale staten-verkiezingen van 20 maart. Alles wijst erop dat de huidige coalitie dan zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer en steun bij de oppositie moet zoeken. “Als onderwijs moeten we daarom vooraf duidelijk maken dat onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt”, zegt de AOb-voorzitter. De AOb wil dat er nog in deze kabinetsperiode een start wordt gemaakt. Voor primair tot en met hoger beroeps onderwijs is daarvoor structureel 2,9 miljard euro nodig.
15 maart 2019: landelijke onderwijsstaking
De actiebereidheid bij het onderwijspersoneel is hoog in alle sectoren, zo blijkt uit een enquête eind november onder AOb-leden. Staken en demonstreren worden het vaakst genoemd als actiemiddel. Ook bij de universiteiten, waar FNV Onderwijs en Onderzoek het personeel vertegenwoordigt, is de actiebereidheid hoog.
In december heeft het hoofdbestuur daarom de stakingskas geopend voor onderwijsbrede acties. In januari en februari komen er debatten en prikacties in afzonderlijke sectoren. Vanaf 11 maart komt er een onderwijs actieweek, die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. bron: AOB