Politiek

Aanpassingen verordening Wmo

Hoogeveen – Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017 te wijzigen. Het gaat vooral om administratieve en technische veranderingen. Ook wordt de eigen bijdrage aangepast.

Het rijk heeft bepaald dat iedereen, die een wmo-voorziening krijgt, maximaal € 17,50 per vier weken betaalt, ongeacht inkomen of vermogen. Dat kan vooral op het gebied van thuishulp een grotere instroom van inwoners betekenen. Dat kan weer leiden tot minder inkomsten uit eigen bijdragen. Het rijk is van plan de mogelijk hogere uitgaven en lagere inkomsten van de gemeenten te compenseren. (bron gemeente Hoogeveen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen