WZA: telemonitoring thuis van patiënten met chronisch hartfalen

Assen – Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen start in februari met telemonitoring thuis van patiënten met chronisch hartfalen. Het gaat in eerste instantie om een groep van vijfentwintig mensen. Deze patiënten moeten nu regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. Met behulp van een bloeddrukmeter, een weegschaal en een tablet of computer kan dat nu thuis.

“We willen niet dat patiënten naar het ziekenhuis moeten komen, terwijl dat eigenlijk niet echt nodig is”, zegt projectbegeleider Tineke Ottens. “De meeste mensen kunnen prima zelf hun bloeddruk en gewicht meten en een vragenlijst invullen. Ook kan verslechtering van de situatie op afstand worden beoordeeld.”

Die gegevens komen binnen bij een bureau met speciaal hiervoor opgeleide medewerkers. Als er onduidelijkheden of vragen zijn, nemen zij via beeldbellen contact op met de patiënt. Er is vervolgens een centrale rol weggelegd voor de hartfalen-verpleegkundigen in het WZA.
Om de telemonitoring te realiseren heeft het WZA de handen ineen geslagen met FocusCura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven en de regie te houden door het ontwikkelen van innovaties op twee gebieden: ‘zorg op afstand’ en ‘het ziekenhuis thuis’.

Voordelen
De voordelen zijn groot: de patiënt hoeft niet telkens naar het ziekenhuis voor controles en kan veel meer zijn eigen agenda indelen. Daarnaast kan een deel van de heropnames worden voorkomen, door eerder de behandeling aan te passen bij verslechtering die op afstand kan worden herkend. Ook heeft de patiënt meer inzicht in zijn eigen gegevens: hij ziet zelf ook wat zijn bloeddruk of gewicht is. Dat er direct contact kan zijn, geeft bovendien een veilig gevoel.
De patiënten die meedoen, krijgen eerst een uitgebreide instructie hoe ze met de apparatuur moeten omgaan. “Ook iemand zonder ervaring met een tablet of computer, kan er mee aan de slag. Ouderen ontdekken vaak ook nog dat ze veel meer met de iPad kunnen. Soms gaat er een wereld voor ze open”, weet Tineke Ottens.

E-health
Telemonitoring is een mooie stap in de ontwikkeling van e-health: zorg via internet. “We laten zien dat mensen door inzet van deskundige zorg op afstand, langer veilig en met maximale zelfregie thuis kunnen blijven wonen. Uiteindelijk is dat wat iedereen het liefste wil.” Na chronisch hartfalen kan in de toekomst deze vorm van telemonitoring ook aangeboden worden aan mensen met bijvoorbeeld COPD.

Week van de e-health
Deze week, van 21 t/m 26 januari, vindt de nationale e-healthweek plaats. Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met een zorgverlener, online een recept vernieuwen, sporten met een trainings-app of tijdens een zwangerschap thuis de ontwikkeling van je baby volgen, terwijl de gynaecoloog realtime meekijkt vanuit het ziekenhuis. Doel is om het brede publiek en de zorgprofessional te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van digitale techniek (e-health) langer gezond (thuis) kunnen leven, met meer eigen regie en hoe de ervaren werkdruk in de zorg hierdoor kan verminderen.(Foto: luscii-vitals)