Verbetering Drentse hartzorg dankzij nieuw research laboratorium

Hoogeveen/Emmen: De cardiologen van Treant openden deze week een eigen research laboratorium in ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. Dit laboratorium maakt het mogelijk om patiëntvriendelijk en efficiënt deel te kunnen nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Door deelname aan internationaal en nationaal onderzoek én door het opzetten van eigen studies zoals geneesmiddelenonderzoek kan de Drentse hartzorg verbeterd worden.

In dit laboratorium is voor de onderzoekers alles aanwezig om snel en met behoud van kwaliteit onderzoeksmateriaal (bijvoorbeeld bloed) te analyseren. Patiënten die deelnemen aan een studie komen voor bloedafname direct langs bij het research laboratorium, bloedprikken op het reguliere lab is dan niet langer nodig. Extra schakels voor prikken, verwerken en verzenden van onderzoeksmateriaal zijn dan overbodig. Tegelijkertijd levert het kortere wachttijden op voor ‘gewone’ patiënten in de polikliniek.

Cardioloog Hong Kie The: “Werken aan ontwikkeling en verbetering van zorg is voor ons als cardiologen onlosmakelijk verbonden met ons vak. We zijn dan ook erg blij met ons nieuwe research laboratorium. Want daarmee zijn we in staat om dichtbij de patiënt én onze eigen collega’s in de dagelijkse zorg te werken aan de beste behandeling voor hart- en vaatziekten.”

Op dit moment doen de cardiologen onder andere onderzoek naar de werking van het medicijn Colchicine. Dit medicijn – gemaakt van een eeuwenoud plantje – is eigenlijk bedoeld voor mensen met jicht, maar zou ook kunnen beschermen tegen een hartinfarct en beroerte. Aan dit internationale onderzoek nemen 32 ziekenhuizen deel. Drie daarvan – waaronder ook Treant – doen daarbij een extra bloedwaardenonderzoek. Dat gebeurt in het eigen cardiologisch research laboratorium.

Patiënten die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek zijn daaraan voorafgaand áltijd benaderd door hun cardioloog of research medewerker.

In het nieuwe research laboratorium van de cardiologen van Treant is alles aanwezig om snel en met behoud van kwaliteit onderzoeksmateriaal te analyseren. [Foto: Bianca Verhoef]