foto: Pixabay
Gezondheid

Veel negatieve gevolgen voor de natuur en waterzuivering door medicijnresten in water

Steeds meer medicijnen komen in het oppervlaktewater terecht, met negatieve gevolgen voor de natuur en waterzuivering. Partners uit het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water zijn op zoek gegaan naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater te verminderen. Bijvoorbeeld door voorlichting, productinnovaties of onderzoek. De resultaten van het project zijn donderdag 30 november 2023 gepresenteerd in het provinciehuis in Assen.

Bij de start in 2019 bestond het netwerk uit achttien partners uit de gezondheids- en watersector. Inmiddels is het netwerk uitgebreid naar zevenenveertig bedrijven en instellingen uit (grotendeels) Noord-Nederland die actief bezig zijn met het verminderen van medicijnresten in het water. In het project zijn elf zogenoemde interventies ontwikkeld op allerlei gebieden: van het voorschrijven van medicijnen tot onderzoek naar het gedrag van mensen met betrekking tot medicijngebruik en monitoring op de route die rioolwater aflegt.

Ook is er aan concrete producten gewerkt. Er is een filter ontwikkeld voor ziekenhuisapotheken om te voorkomen dat medicijnresten het riool bereiken. Er is een sifon ontwikkeld dat het water in het sifon, en de lucht erboven desinfecteert. Dit heeft een positief effect op de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. En er is een onderwijsmodule ontwikkeld voor studenten farmacie om de negatieve milieueffecten als gevolg van farmaceutische vervuiling van water over te brengen, en hen te activeren om dit probleem aan te pakken. Het is een kleine greep uit de interventies die moeten bijdragen aan het verminderen van medicijnresten in het water.

Partners in het project

Het project Innovatie ecosysteem ‘Medicijnresten in water Noord-Nederland’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verstrekt door de Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen