Gezondheid

Tweede Kamer fluit minister Bruins niet terug: SEH gaat verdwijnen uit Hoogeveen

Hoogeveen – Ondanks steun van vrijwel de gehele oppositie hebben voorstellen van de SP om de regionale ziekenhuizen overeind te houden het afgelopen week in de Tweede Kamer niet gered. SP Kamerlid Henk van Gerven had een uitgebreide initiatief nota ‘Het ziekenhuis dichtbij’ geschreven waarover de Kamer afgelopen week debatteerde. Voor Bethesda en Refaja betekent dit dat minister Bruins vooralsnog niet in hoeft te grijpen om volwaardige regionale ziekenhuizen open te houden met behoud van Spoedeisende Hulp en Verloskunde.

,,Hoe kan het dat een klein ziekenhuis in Assen wel goed draait en dat het Bethesda ziekenhuis langzaam maar zeker ontmanteld wordt sinds de fusie met het Refaja in Stadskanaal en het Scheper Ziekenhuis in Emmen? Wij trekken de conclusie dat het systeem faalt.” meent van Gerven.

,,De afgelopen tientallen jaren zijn gekenmerkt door schaalvergroting en fusiegolven en een toenemende marktwerking en concurrentie. Daardoor zijn de kleinere ziekenhuizen niet meer verzekerd van een veilige toekomst met alle gevolgen van dien. Het voortbestaan als volwaardig ziekenhuis wordt afhankelijk van toevalligheden zoals een goed bestuur. In dit rapport pleiten wij daarom voor regulering van de ziekenhuiszorg. Zodat ziekenhuiszorg op menselijke maat kan worden geboden, met een ziekenhuis dichtbij voor iedereen in Nederland.

Minister Bruins was het met dit pleidooi voor verantwoordelijkheid van de overheid niet eens. Woordvoerders van VVD en CDA zagen geen aanleiding het systeem van marktwerking ter discussie te stellen. Zij drongen aan op nader onderzoek en onderstreepten het belang van innovatie in de zorg.

Na de bespreking van de initiatief nota van Henk van Gerven kwamen twee moties in stemming. Een motie om samenwerking tussen grote en kleine ziekenhuizen niet alleen op papier te stimuleren, maar zo nodig verplicht te stellen, zodat de continuïteit en kwaliteit ook van spoedeisende functies zoals spoedeisende hulp en acute verloskunde van kleinere regionale zieken-huizen worden geborgd. En een motie om de richtlijnen aan te scherpen zodat aanrijtijd met eigen vervoer naar een volwaardig ziekenhuis voor iedereen niet meer 30 minuten zou moeten zijn, maar slechts 20 minuten. Het effect hiervan zou zijn dat Bethesda en ook andere regio ziekenhuizen behouden zouden blijven als volwaardig ziekenhuis.

De gehele oppositie met uitzondering van de SGP steunden deze moties, maar de regeringspartijen hielden vast aan de aanpak van minister Bruins. Volgens de SP een gemiste kans voor de politiek om de zorg goed te regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen