Transmurale samenwerking Huisartsenzorg Drenthe en Treant

Hoogeveen: Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en Treant Zorggroep slaan de handen ineen om de verbinding tussen de huisartsen en medisch specialisten – de zogenaamde transmurale samenwerking – te versterken. Beide organisaties hebben tot doel kwalitatief hoogwaardige zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden.

Om dat te kunnen waarborgen zijn ze nu samen verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van de transmuraal coördinatoren (TC) om samenwerking tussen beide partijen te optimaliseren. Bestuurlijk en financieel is daarmee de samenwerking geborgd.

‘Het succes van de regionale transmurale samenwerking is afhankelijk van de positie en invulling van de rol van de transmuraal coördinatoren’, aldus Ron Wissink, directeur HZD. Een transmuraal coördinator is (meestal) een praktiserend huisarts die zich een of twee dagen in de week bezig houdt met het tot stand brengen van praktische samenwerkingsverbanden tussen de huisartsen en medisch specialisten.

Een gestructureerde en gelijkwaardige verbinding vereist een onafhankelijke positie van de TC’s. Om deze onafhankelijkheid te garanderen, is gezamenlijke benoeming en financiering vanuit de eerste en tweede lijn essentieel. HZD en Treant Zorggroep bekostigen daarom beide 50 procent van de aanstelling van de transmuraal coördinatoren.

‘We zijn blij dat we deze afspraken hebben kunnen maken’ aldus Marco Dam, Chief Medical Officer van Treant Zorggroep. ‘Het Nederlandse zorglandschap is volop in beweging. Er is sprake van vergrijzing, een toenemende zorgvraag en substitutie van zorg. Deze ontwikkeling maakt goede afstemming en (werk)afspraken tussen eerste en tweede lijn steeds belangrijker. Transmuraal coördinatoren vormen daarbij de smeerolie in de samenwerking.’