TIM meldt incidenten tussen ziekenhuis en huisartsen

Hoogeveen: Om de patiëntenzorg veiliger te maken gaan huisartsen en specialisten bij Treant Zorggroep incidenten melden die plaatsvinden tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijk. Onder deze incidenten vallen onder meer verwisseling van patiëntengegevens, een verkeerde uitslag of recept of een niet correcte bejegening.

Treant heeft primeur voor melden incidenten tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijk

Via een online formulier kan een huisarts en/of een specialist vanaf nu incidenten rapporteren waarbij iets (bijna) is misgegaan in de patiëntenzorg. Dit formulier voor transmuraal incidentmelden (TIM) is opgenomen in het bestaande systeem om gegevens te beheren. Zowel voor het melden van deze incidenten als voor de werkwijze is Treant de eerste in het Noorden die het op deze manier heeft ingericht.

Carolien van Leeuwen, huisarts, transmuraal coördinator èn een van de initiatiefnemers van TIM: “Patiëntenzorg kan altijd beter en veiliger. Een manier om veiliger zorg te bereiken is onder andere het melden, behandelen en analyseren van incidenten en het bedenken van manieren om het herhalen van incidenten te voorkomen. In het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk hebben we al jaren de goede gewoonte incidenten te melden die binnen de eigen organisatie plaatsvinden (Veilig Incident Melden – VIM). Maar de incidenten die tussen de beide lijnen gebeuren, vielen soms tussen wal en schip, omdat er geen gezamenlijk meldsysteem en proces bestond. Dat is nu met TIM verholpen. We hebben hier ongeveer 1,5 jaar aan gewerkt en hebben een systeem gevonden dat weinig extra kost en zeer werkbaar is. En bovendien zijn we de eerste in het Noorden die het op deze manier aanvliegt. Daar ben ik best trots op.”

Wanneer het formulier en meldsysteem goed blijkt te werken, wordt TIM ook beschikbaar voor andere eerstelijnspraktijken, zoals apotheken en verloskundigen.