SEH Stadskanaal vandaag dicht, SEH in Hoogeveen volgt 6 april

Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars richten samen de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen anders in. Dit is nodig vanwege het tekort aan personeel, steeds strengere kwaliteitseisen en de veranderende zorgvraag. Zo zorgen we ervoor dat de zorg behouden blijft in de regio.

Voor Treant betekent dit dat ingewikkelde ziekenhuiszorg geconcentreerd wordt in Emmen en de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen weekziekenhuizen worden voor planbare zorg.

Emmen: complexe ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp

De ziekenhuislocatie in Emmen wordt ingericht voor ingewikkelde zorgvragen. Dit zijn spoedopnames, acute of hoogrisico-operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname. Hiervoor dient een groot team van verschillende specialisten aanwezig te zijn. De afdeling Spoedeisende hulp (SEH) wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe acute opname afdeling geopend.

Hoogeveen en Stadskanaal: weekziekenhuizen met basisspoedpost

De ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Stadskanaal (per 6 januari 2020) en Hoogeveen (per 6 april 2020) worden weekziekenhuizen voor zorg die geen directe haast heeft en die we goed kunnen plannen (planbare zorg).

Deze ziekenhuislocaties van Treant zijn dan vijf dagen per week geopend: van maandagochtend 07.00 uur tot vrijdagavond 20.00 uur. U kunt er terecht voor poliklinische afspraken, laboratorium- en röntgenonderzoek, planbare operaties, nazorg na behandelingen en bloedprikken.

De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) worden basisspoedposten die zeven dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur geopend zijn voor niet-levensbedreigende situaties, zoals een botbreuk of een snijwond.

De ruimte die vrijkomt op de ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal gaan we inrichten met onder andere revalidatie- en herstelbedden voor kwetsbare ouderen. Treant breidt ook het aanbod aan gespecialiseerde zorgcentra uit: in Stadskanaal komt onder meer een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen.