Gezondheid

Positief financieel resultaat van 5,6 miljoen euro voor Treant over 2023

Treant sluit het jaar 2023 af met een positief geconsolideerd resultaat van 5,6 miljoen euro, circa 1 procent van de omzet.

Het resultaat in de ouderenzorg bedroeg zo’n 5,9 miljoen euro. Het resultaat in de ziekenhuiszorg was 0,2 miljoen. Holding en overige deelnemingen kwamen uit op -0,5 miljoen euro.

Ron Akkerman, lid raad van bestuur, zegt hierover. ‘Treant is een gezonde organisatie. Als raad van bestuur en managementteam letten we heel goed op waar we wel geld aan uitgeven en waaraan niet. Onze bedrijfsvoering is solide en onze interne processen, denk hierbij bijvoorbeeld aan capaciteitsmanagement, zijn goed op orde.’

Akkerman plaatst hierbij ook een kanttekening. ‘2023 was voor de zorgsector, en dus ook voor Treant, opnieuw een jaar met financiële uitdagingen. De marges zijn dun, waardoor beperkt ruimte is voor de broodnodige investeringen. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door lage huisvestingskosten in de ouderenzorg. Hier zit echter een houdbaarheidsdatum aan. We moeten en willen investeren in deze woonzorglocaties voor onze cliënten. Daarom blijf ik hameren op passende vergoedingen voor de zorg die wij verlenen. Vooral omdat de kosten, zoals energie en huisvesting, blijven stijgen.’

In 2023 stegen de loonkosten met 7,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat betekent voor Treant een bedrag van ruim 23 miljoen euro. Dit komt grotendeels door afgesproken cao-verhogingen in zowel de ziekenhuis- als VVT-sector. Ook aan energie was Treant 7 miljoen euro meer kwijt dan in 2022. ‘Nogmaals: tegenover deze stevige kostenstijging staat geen volledige compensatie voor ons als zorgverlener’, benadrukt Akkerman. Daarnaast heeft Treant door toenemende druk op de zorg te maken met een hoger ziekteverzuim (7,1 procent), wat leidt tot extra kosten.

Een blik op 2024 leert Akkerman dat er met de aanhoudende dunne marges weinig geld is om te investeren. ‘Hopelijk is de nieuwe regering bereid voldoende geld te besteden aan het behoud van goede zorg, waarbij het ook de vraag is hoe het verder gaat met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de daarbij behorende IZA-gelden.’

Treant in 2023

In 2023 openden we onder meer de nieuwe Eerste Hart Hulp en Hartbewaking, lanceerden we onze nieuwe website die voor iedereen toegankelijk is, hielden we een succesvolle open dag met meer dan 7.500 bezoekers, komen innovaties samen in het Huis van Verbinding, zijn we expert op het gebied van infectieziekten met ons Infectiecentrum en vierden we feest met onder meer 25 jaar Valkenhof en Oostermarke en 50 jaar De Horst en Veltman.

Meer hoogtepunten van Treant in 2023 zien? Bekijk dan deze video.

Bekijk hier de volledige jaarverantwoording van Treant.

Aankomende evenementen