Noordelijke ouderenzorginstellingen in gesprek met ministerie VWS

Hoogeveen-De ouderenzorg moet anders georganiseerd. Daarover zijn nagenoeg alle partijen in de sector het wel eens. Grote verschillen van inzicht blijven over het tempo waarin financiële kortingen worden doorgevoerd. Dat bleek in een gesprek tussen 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties en een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

“Het was goed met elkaar in gesprek te zijn, uiteindelijk willen we allemaal bereikbare en betaalbare ouderenzorg in de toekomst”, aldus Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “Er blijft wel een heel groot verschil in inzicht hoe we die transitie gaan realiseren. En vooral in welk tempo we dat kunnen. De aanpak van het kabinet zorgt voor veel weerstand en onrust in de sector. Een kaalslag in de sector dreigt als men doorgaat op deze weg”.

Alarm
Het bezoek van de ambtenaren van het ministerie is een reactie op de brandbrief die 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties recent naar minister Helder (Langdurige Zorg) stuurden. In die brief slaan de organisaties alarm: gezamenlijk verwachten zij in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. En dat is onacceptabel. Roeli Mossel: “Die boodschap hebben we duidelijk over kunnen brengen. Het overleg was prettig en er wordt ook wel naar ons geluisterd. Dat luisterende oor laat onverlet dat de concrete oplossingen nog op zich laten wachten”.

Prinsjesdag
Zuurstof voor de ouderenzorg zou geregeld kunnen worden in de kabinetsplannen die met Prinsjesdag bekend worden gemaakt. “De bal ligt nu bij het kabinet: kiest men voor zuurstof voor de ouderenzorg of gaat men door de sector verder uit te kleden”, aldus Roeli Mossel. “Ondertussen gaan we door met aandacht vragen voor onze zaak. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en andere bestuurders moeten we zorgen dat men in Den Haag echt begrijpt dat de plannen voor de korting van het budget van tafel moeten”.

Landelijke actiedag ouderenzorg

De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. Op dinsdag 5 september 2023 vergadert de Tweede Kamer weer voor het eerst na het zomerreces. Roeli Mossel: “Die dinsdag komen we weer naar Den Haag. Met nog meer handtekeningen en nog meer collega’s. Laten we dinsdag 5 september 2023 aanwijzen als de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Het is echt nodig om te laten zien dat het water ons aan de lippen staat”.