MRSA bacterie in Scheper ziekenhuis Emmen

Emmen – Bij twee patiënten en een medewerker van ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep is de afgelopen dagen een MRSA-bacterie gevonden. De patiënten zijn opgenomen op een verpleegafdeling van ziekenhuislocatie Scheper.

Patiënten die in een contactonderzoek zitten worden benaderd door de afdeling Infectiepreventie van Treant. Bij een contactonderzoek worden alle personen die in contact zijn geweest met de besmette patiënten of medewerker getest op MRSA. Patiënten die niet gebeld worden hoeven zich geen zorgen te maken. Zij hebben dan zeer waarschijnlijk geen risico gelopen op een MRSA-besmetting op de afdeling waar zij verbleven.

Meer informatie vindt u in onderstaande vragen en antwoorden:
Wanneer is de bacterie ontdekt? Afgelopen dagen werd bij twee patiënten en een medewerker de MRSA-bacterie gevonden. De getroffen afdeling is nu gesloten en er worden daar geen nieuwe patiënten opgenomen gedurende het onderzoek. De patiënten met MRSA zijn nog op de verpleegafdelingen aanwezig en worden in isolatie verpleegd. Bij patiënten en medewerkers die mogelijk in contact zijn gekomen met de genoemde patiënten zijn kweken afgenomen. De patiënten die nog op de betreffende afdelingen (Zuid 3) opgenomen zijn, worden in beschermende isolatie verpleegd.

Welke bacterie betreft het? Het gaat om een MRSA-bacterie.
Is de bacterie gevaarlijk? De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen en ook het dragen van de bacterie is niet gevaarlijk. Een infectie die door deze bacterie veroorzaakt wordt, is wel lastiger te behandelen omdat de bacterie resistent is tegen verschillende antibiotica. Vooral bij mensen met een verzwakte weerstand kan deze bacterie een infectie veroorzaken. Algemeen: het dragen van de bacterie heeft geen invloed op de gezondheidstoestand van patiënten, alleen als ze een infectie krijgen is het zo dat deze moeilijker te bestrijden is.

Zijn er patiënten in levensgevaar? Nee.

Wanneer zijn de uitslagen bekend? Het contactonderzoek gaat door totdat we een aantal dagen geen positieve kweken hebben gevonden. De mensen die deze week zijn gekweekt horen in de loop van deze week de uitslag (geen bericht = goed bericht).

Hoe vindt besmetting plaats? Besmetting vindt plaats door direct contact en door contact met huidschilfers.

Welke maatregelen heeft het ziekenhuis genomen? Patiënten bij wie de MRSA-bacterie is aangetroffen worden strikt geïsoleerd verpleegd. Ook mensen die contact hebben gehad worden in afwachting van kweken geïsoleerd verpleegd. Daarnaast zijn er volgens protocol de nodige hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Patiënten worden in beschermende isolatie verpleegd. Dit houdt in dat verpleegkundigen, artsen en andere disciplines een overjas, handschoenen, muts en mondneusmasker dragen.

Wat als iemand positief is? Met de behandelend arts wordt dan een gepast behandelplan besproken. Als een medewerker positief bevonden wordt, mag die geen patiëntenzorg meer verrichten totdat de medewerker succesvol behandeld is.
Zouden er meer mensen (patiënten, medewerkers, bezoekers) drager kunnen zijn? Dat kan. Volgens het Nederlandse beleid worden een aantal risicogroepen gescreend op dragerschap als ze in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen, behandeld of onderzocht. Het gaat dan o.a. om mensen die intensief contact hebben met intensieve veeteelt (varkens, vleeskalveren en vleeskuikens) en mensen die opgenomen zijn geweest in een buitenlands ziekenhuis. Maar soms wordt de bacterie ook aangetroffen, terwijl deze risicofactoren niet aanwezig zijn. Niet alle risicofactoren zijn mogelijk al bekend.

Kan ik het ziekenhuis veilig bezoeken? De patiënten die drager zijn, zijn geïsoleerd. Bijzondere maatregelen die door bezoek moeten worden genomen, worden aangegeven. Bezoek aan Zuid 3 is nog steeds mogelijk. Maar zij dienen na bezoek aan de afdeling geen andere patiënten meer te bezoeken en het ziekenhuis rechtstreeks te verlaten. Daarnaast is het belangrijk dat bezoek bij binnenkomst en bij het verlaten van de afdeling de handen desinfecteert. U kunt bij twijfel ook altijd navraag doen bij de betrokken verpleegkundigen. Overige afdelingen en de poliklinieken kunnen gewoon bezocht worden.

Waar kan ik terecht met vragen? Als mensen vragen hebben, kunnen ze het beste terecht bij de verpleegkundige of de arts.

Wanneer word ik opgeroepen? Als u getest moet worden, dan wordt u vanzelf door het ziekenhuis gebeld. Wordt u niet gebeld, dan hoeft u ook niet getest te worden en hoeft u zelf ook niet daarvoor met het ziekenhuis contact op te nemen. Bij een MRSA-contactonderzoek worden patiënten geïnformeerd als ze voor controle kweken in aanmerking komen. Het kan gebeuren dat u het ziekenhuis bezoekt als patiënt, voordat u geïnformeerd bent. U wordt dan ter plekke op de hoogte gebracht dat u in een contactonderzoek zit. In bijna alle gevallen worden er dan ook direct controle kweken afgenomen.

Wanneer krijg ik de uitslag? Als u niet binnen drie dagen gebeld wordt, dan kunt u ervan uitgaan dat de uitslag negatief is. Als de uitslag positief is, wordt u onmiddellijk gebeld. Dus als u niet gebeld bent, hoeft u zich geen zorgen te maken. Alle patiënten die gecontroleerd zijn, worden geïnformeerd over de uitslag. In het geval van medewerkers geldt dat wanneer zij positief zijn, ze direct geïnformeerd worden. Als u geen bericht krijgt, mag u ervan uitgaan dat de uitslag negatief is.
Is MRSA gevaarlijk als ik zwanger ben? Nee, er is geen aanwijzing dat dat zo is. Voor verpleegkundige of medewerker in een zorginstelling gelden geen beperkingen voor de inzetbaarheid.