Mazelen steekt de kop weer op, wat is het en wat kan je er tegen doen?

Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. Het virus zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten, praten, niezen en speeksel (bijvoorbeeld op een speen) komt het virus in de lucht. Het virus kan dan door een ander ingeademd worden. En zo kan iemand anders ook besmet worden met mazelen. De ziekte is zeer besmettelijk. In Nederland vaccineren we kinderen tegen mazelen met het BMR-vaccin. Deze beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Deze vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en wordt op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar toegediend. Na vaccinatie zijn vrijwel alle kinderen goed beschermd tegen mazelen.

Hoe krijg je het?

Het virus wordt verspreid door hoesten, praten, niezen en speeksel (bijvoorbeeld op een speen).
Iedereen die niet gevaccineerd is of de ziekte niet op natuurlijke wijze heeft doorgemaakt, loopt risico om de ziekte mazelen te krijgen. In zeldzame gevallen kan ook een gevaccineerd persoon mazelen krijgen. De ziekte zal bij deze personen milder verlopen. Gevaccineerde personen kunnen de ziekte alleen overbrengen wanneer zij besmet zijn.

Hoe herken ik mazelen?

Mazelen begint plotseling. De klachten kunnen zijn:

  • koorts
  • ziek voelen
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • ontstoken ogen (iemand kan niet goed tegen licht)
  • kleine witte vlekjes in de mond (bij 1 op de 3 patiënten)

Na 3 tot 7 dagen ontstaan er rode vlekjes. Eerst achter de oren, daarna over het hele lichaam. Deze vlekjes voelen ruw als schuurpapier.

Bij mazelen kan soms ook middenoorontsteking voorkomen. In ernstige gevallen krijgt iemand longontsteking of hersenontsteking.

Wat moet ik doen?

  • Hoest of nies in de elleboog. Leer kinderen dit ook te doen.
  • Heeft uw kind mazelen? Informeer de school of kinderopvang. De schoolleiding kan dan andere ouders informeren. Ouders kunnen dan alert zijn op ziekteverschijnselen bij hun kinderen. Zij kunnen kinderen die niet (volledig) zijn ingeënt alsnog laten vaccineren.
  • Breng een kind met mazelen niet naar het consultatiebureau. Op consultatiebureaus komen veel baby’s die nog niet tegen mazelen gevaccineerd zijn. Mazelen is al besmettelijk voordat de eerste vlekjes op het lichaam komen. Daarom mogen ook broertjes en zusjes van kinderen met mazelen niet op het consultatiebureau komen.
  • Bent u zwanger en bent u nooit tegen mazelen ingeënt en heeft u ook nooit de ziekte gehad? Houd dan afstand van mensen die mogelijk mazelen hebben. Bel de huisarts als u toch in contact bent geweest met een mazelenpatiënt.

Vragen over mazelen

Op de website van het RIVM vind je antwoord op de meest gestelde vragen over mazelen. Je leest dit hier: Vragen en antwoorden over Mazelen | RIVM

Ook vind je hier meer algemene informatie de mazelen op de website van het RIVM: Mazelen | RIVM.

Hoe zit het met mazelen in Drenthe?

Op dit moment is er geen uitbraak van mazelen in Drenthe. We houden de ontwikkeling van de ziekte in de gaten.

Bescherming tegen mazelen met BMR-prik via het Rijksvaccinatieprogramma

Kinderen krijgen de BMR-vaccinatie aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vaccin beschermt tegen de bof, mazelen en rode hond. Kinderen krijgen een uitnodiging voor de prik als zij ongeveer 14 maanden zijn en 9 jaar.

Als je kind ouder is dan 14 maanden en nog niet gevaccineerd, kan je alsnog de vaccinatie gratis krijgen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma tot en met 18 jaar. Wil je hierover advies, of wil je de vaccinatie alsnog? Dat kan. Neem contact op met de GGD via contact.

Kunnen baby’s vervroegd gevaccineerd worden?

Nee, kinderen kunnen nu niet vervroegd gevaccineerd worden. Het moment van vaccinatie is zo gekozen dat kinderen zo lang en goed mogelijk gevaccineerd zijn. Omdat er op dit moment geen sprake is van een landelijke mazelenuitbraak, is er nu geen reden voor een vervroegde vaccinatie tegen mazelen. Kinderen die in aanmerking komen voor het Rijksvaccinatieprogramma, ontvangen vanzelf een uitnodiging.

Kan een volwassene nog gevaccineerd worden?

Volwassenen die geen mazelen gehad hebben en niet tegen mazelen zijn ingeënt, kunnen zich (op eigen kosten) laten vaccineren. Neem daarvoor contact op met de GGD, je huisarts of vaccinatiecentrum.

Wat doet de GGD bij een geval van mazelen?

Mazelen is een meldingsplichtige ziekte. Dat wil zeggen dat de arts of een laboratorium een geval van mazelen altijd meldt bij de GGD. De GGD doet dan bron- en contactonderzoek. De GGD adviseert ook over maatregelen, zoals vaccinatie voor mensen die risico hebben gelopen. En overlegt zo nodig met scholen, werk en/of kinderdagverblijf.