Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor Drentse welzijnsorganisaties

Hoogeveen: In 2017 zijn de 4 Drentse welzijnsorganisaties, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Welzijn de Wolden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Welzijnswerk Midden Drenthe gezamenlijk gestart met het traject voor het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche. Het staat voor Sterk Sociaal Werk. Voor opdrachtgevers, stakeholders en klanten biedt het label zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de sociaalwerk-organisaties. Organisaties met het kwaliteitslabel staan geregistreerd in een register.

Intercollegiale toetsing

De organisaties hebben de primeur in Noord-Nederland, en zijn zelfs de eerste in ons land, voor de toetsing door een externe certificeerder in combinatie met een intercollegiale toetsing. Medewerkers van de verschillende organisaties voerden samen met certificerende instelling CIIO de zogenaamde intercollegiale adviesmetingen uit. De toetsers hebben een inkijkje gekregen in de organisaties en spraken met medewerkers van alle werksoorten. De 4 Drentse organisaties trekken op diverse beleidsterreinen inmiddels al gezamenlijk op en er wordt al volop uitgewisseld en samengewerkt.

Uitreiking certificaat

Tijdens de ‘Vitaliteitsdag’ op 6 november jl., waarin het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber voor alle medewerkers verder werd uitgerold, reikte Sociaal Werk Nederland als ‘kers op de taart’ de certificaten van het Kwaliteitslabel uit aan de kwaliteitsfunctionarissen. Een mooie pluim op de kwaliteit van het welzijnswerk!

Foto Gerrit Boer: Uitreiking certificaten