Inwoner Drenthe zet kwaliteit van leven voorop

ZUIDLAREN – Waar de zorg traditioneel gericht is op genezen en verlengen van het leven, stelt de inwoner van Drenthe de kwaliteit van leven voorop. Ook als dat korter leven betekent. Daarnaast worden de inwoners onvoldoende meegenomen in de uitdagingen waar de zorg voor staat. Dat zijn twee van de belangrijkste conclusies van een groot belevingsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Zorgbelang Drenthe.

Hoe kijkt de inwoner van Drenthe naar de toekomst van de zorg in Drenthe? Die vraag stond centraal in een belevingsonderzoek van Zorgbelang Drenthe. “Door dubbele vergrijzing, meer chronisch zieken en een ongezonde levensstijl staat de zorg onder druk. In heel Nederland, maar in Drenthe nog eens extra”, vertelt gezondheidsonderzoeker Stan van Eck. “De inwoners van Drenthe zijn zich over het algemeen bewust van de uitdaging, maar er lijkt een mismatch te bestaan tussen (zorg)bestuurders enerzijds en inwoners anderzijds. De oplossingen die bedacht worden, bijvoorbeeld een vergaande digitalisering van de huisartsenpraktijk, slaan niet altijd aan bij de inwoners.”
“Veranderingen zijn nodig om het zorgstelsel in Nederland in het algemeen en Drenthe in het bijzonder overeind te houden”, vertelt Marleen Meijer, directeur-bestuurder van Zorgbelang Drenthe. “Veranderingen zonder de inwoners daarbij te betrekken, zijn gedoemd te mislukken. Met Zorgbelang vertegenwoordigen we de stem van de inwoners van Drenthe. Onze inzet is gericht op een zorg in Drenthe die beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is.”

Meer of minder contact door robotisering?
‘Moet alles wat kan ook kunnen’, was een belangrijk thema in het onderzoek. “Het lijkt geen makkelijk gespreksonderwerp, maar er wordt wel degelijk veel over nagedacht’, vertelt Van Eck. “Opvallend veel inwoners geven aan dat er voor hen duidelijke grenzen zijn. Oud worden om het oud worden, mag van de Drent nooit het doel zijn. ‘Als je kwaliteit van leven vooropstelt, moet je ook bereid zijn te zeggen: hier stopt het gewoon’, vertelde een deelneemster. Haar man leed aan longkanker. Na vier zware chemobehandeling besloten de eindvijftigers samen niet langer te strijden tegen het onvermijdelijke.”
“‘Ja hoor, als hij of zij een beetje leuk is, wil ik wel door een robot gewassen worden. Liever door een robot, dan elke week door een andere medewerker’, vertelde een deelneemster aan het onderzoek. Het tweede deel van haar antwoord is te lezen als een aanklacht tegen de wijze waarop de (thuis)zorg nu geregeld is. Robotisering wordt vaak genoemd als deel van de oplossing van het personeelstekort”, geeft Van Eck aan. “Niet alle inwoners zijn even positief, zij vrezen het verlies van persoonlijk contact.”
Meijer beziet robotisering in beginsel positief: “Als de zorgprofessional door de inzet van technologische ontwikkelingen juist weer tijd krijgt voor het persoonlijke gesprekje, heeft robotisering een toegevoegde waarde.”

Ander accent
Het onderzoek is gepresenteerd op een symposium ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Zorgbelang Drenthe. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een boek dat de titel ‘Ander accent’ kreeg. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan de voorzitter van de Drentse Gezondheidstafel, commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.
Tijdens het symposium werd tevens afscheid genomen van Jan van Loenen als directeur-bestuurder van Zorgbelang Drenthe. Na zeventien jaar is hij onlangs opgevolgd door Marleen Meijer.