Denktank Bethesda maakt zich ernstige zorgen over de afbrokkeling van de zorg

Hoogeveen – De Denktank Bethesda Hoogeveen maakt zich ernstige zorgen over de afbrokkeling van de zorg. Deze zorgen uiten ze in onderstaand artikel dat op de  Facebookpagina  van Uitkijkpunt Bethesda is gepubliceerd.  

“De afgelopen jaren had Treant geen interesse in een contract voor de budgetpolis van Achmea. Men tekende er niet op in. Voor komend jaar wel. Het laat zich makkelijk raden waarom.
Wij vermoeden dat de wegloop van patiënten zo groot is geworden dat men die door wel een contract voor de budgetpolis te sluiten probeert tegen te gaan.
Dat het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen niet is gecontracteerd, terwijl dit hoog geklasseerde ziekenhuis de afgelopen jaren juist wel was gecontracteerd maakt de verdenking van de Denktank Bethesda dat hier (boze) opzet in het spel is heel reëel. Ook al wordt dit door Christene Rompa van Achmea ontkend met de woorden: “De offerte van Treant was in dit geval beter.”
Voor wie de offerte beter was blijft onduidelijk. Een mogelijkheid is natuurlijk dat die vooral beter is voor Achmea zelf. Heeft de Treant Zorggroep in zijn offerte kostendekkende tarieven doorberekend? En zijn die tarieven ook toegepast bij de contracten voor de overige polissen?
Er zal ons wel weer negativiteit worden verweten en dat klopt ook wel, want het beleid van de afgelopen zes jaar beoordelen wij als zeer negatief.””

Op de pagina van Dagblad van het Noorden is dit uitgebreide artikel te lezen over de zorgen van Denktank Bethesda Hoogeveen Oproep Denktank Bethesda: ‘Richt de regiozorg anders in’