Borstkankerzorg WZA krijgt opnieuw Roze Lintje

Het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) heeft op 4 juli opnieuw het Roze Lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekregen. Dat betekent dat het WZA voldoet aan de criteria van de Monitor Borstkankerzorg. Voor patiënten helpt het om inzicht te krijgen in hoe de borstkankerzorg geregeld is in dit ziekenhuis.

Al jaren ontvangt het WZA van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze Lintje vanwege de goede kwaliteit van borstkankerzorg. Ook dit jaar is het WZA beloond met het Roze Lintje. Daarmee voldoet het Mammacentrum van het WZA ook in 2019 aan de criteria van de BVN.

Dertien criteria
Ziekenhuizen die voldoen aan alle vier verplichte criteria en aan minstens vier van de zeven overige criteria komen voor het Roze Lintje in aanmerking. Zo moet een ziekenhuis minstens honderd nieuwe borstkankerpatiënten per jaar behandelen; in het WZA ligt dit aantal rond de honderdvijftig. Ook worden eisen gesteld aan de samenstelling van het multidisciplinair team. Verpleegkundig specialist Marianne Bastiaans legt uit: “Alle patiënten die een behandeling nodig hebben, bespreken we uitgebreid in een wekelijkse overleg waarbij verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals een chirurg, radioloog en plastisch chirurg en bovendien collega’s uit het UMCG en Martini Ziekenhuis in Groningen.”

Gedeelde besluitvorming
Bovendien voldoet het WZA aan alle zeven overige aangescherpte of uitgebreide criteria. Het Mammacentrum van het WZA scoort zelfs bijzonder goed op de onderwerpen psychosociale ondersteuning, nazorg, bereikbaarheid en beschikbaarheid. “We vinden het heel belangrijk dat we een behandeling aanbieden die goed bij de patiënt past”, zegt Bastiaans. “Van de patiënten geeft 98% aan dat hun wensen helemaal of grotendeels zijn meegenomen bij de keuze van de behandeling of operatie.”
Ruim 99% van de patiënten van het WZA geeft aan altijd te weten bij wie zij/hij terecht kon met vragen en ook dat dingen altijd op een begrijpelijke manier werden uitgelegd.

Patiëntgerichte borstkankerzorg
Het Roze Lintje is onderdeel van de Monitor Borstkankerzorg: een online keuzehulp met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en patiëntervaringen. Het doel van de monitor is om een (mogelijke) patiënt inzicht te bieden in hoe de borstkankerzorg in een bepaald ziekenhuis georganiseerd is, welke ervaringen andere patiënten met dat ziekenhuis hebben en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van BVN over patiëntgerichte borstkankerzorg. Meer informatie over de borstkankermonitor is te vinden op https://borstkanker.nl/nl/nieuws/update-monitor-borstkankerzorg