Gezondheid

Actiedag huisartsen vrijdag 1 juli

Vanuit heel Nederland melden huisartsenpraktijken dat ze acties zijn begonnen in deze  actieweek. Hiermee willen ze duidelijk maken dat het steeds moeilijker wordt om het vak goed uit te oefenen. Lange wachtlijsten in ziekenhuizen en GGZ, grote druk op de ANW-zorg, huisvestingsproblemen en steeds meer administratieve eisen van overheden en zorgverzekeraars.

De huisartsen willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat de ondertekenende partijen (overheid, zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen.

Dit zijn 4 thema’s centraal waarop we vooral verbetering willen boeken:

 1. Meer tijd voor patiëntenzorg:
  Huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.
 2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn:
  de wachtlijsten moeten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
  Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.
 3. De druk van de ANW moet verminderen:
  alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
 4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting:
  gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

Tijdens de actiedag vrijdag 1 juli zal wel de spoedzorg doorgang vinden, maar vervallen veel reguliere spreekuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen