Aangifte geboorte kan nu ook in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Assen/Hoogeveen -Vanaf 27 november 2018 kunnen jonge ouders in Assen hun online geboorteaangifte meteen in het ziekenhuis afhandelen. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is dit met de gemeente Assen overeengekomen. Tot nu toe moesten ouders voor het zetten van de handtekening een afspraak maken in het gemeentehuis, nu kan de akte nog dezelfde dag in het ziekenhuis ondertekend worden.

Na de bevalling moeten ouders binnen drie dagen geboorteaangifte doen in de gemeente waar het kindje is geboren. Hoewel dat tegenwoordig online kan, moest een van beide ouders nog steeds langskomen in het gemeentehuis om een handtekening te zetten. Als de ouders niet in dezelfde gemeente wonen als waar hun kindje is geboren, kan dat soms lastig zijn.

Service voor ouders
“Als service voor ouders wilden wij graag dat de online geboorteaangifte in het WZA afgehandeld kon worden”, vertelt Berntilde Scholten, hoofd van de verpleegeenheid Ouder en Kind van het WZA. “We zijn blij dat dat nu mogelijk is. Stel dat je in Hoogeveen woont en je kindje is in het WZA geboren, dan scheelt dat toch een extra reisje naar Assen. Het leuke is daarnaast dat ouders de aangifte nu echt samen kunnen doen, ook als de moeder misschien nog het bed moet houden.” Vijf medewerkers van de afdeling Verloskunde van het WZA hebben bevoegdheid gekregen om de geboorteakte op te maken op officieel certificaatpapier van de gemeente Assen.

WZA in 2019 géén contracten voor budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis

In 2019 heeft het WZA naar verwachting, net als dit jaar, met iedere zorgverzekeraar een contract. Dit geldt voor alle zorgpolissen, met als enige uitzondering de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft het WZA in 2019 géén contract.
Het gevolg is dat een patiënt met een van deze polissen in het WZA voor vrijwel alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf moet betalen. Met alle andere zorgpolissen krijgt hij, zoals het er nu uitziet, geplande basiszorg wel vergoed.
Om welke polissen gaat het?
Als een verzekerde in 2019 gebruik wil maken van geplande basiszorg in het WZA, kan die dus beter géén budgetpolis of selectieve polis kiezen van Zilveren Kruis. Het gaat om de volgende polissen:
· ZieZo Selectief Polis
· Zilveren Kruis Basis Budget
· Zilveren Kruis Internetbasis budget
· Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
· Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
· Aevitae Zorgplan Selectief polis
· IAK Zorg Plan Selectief polis

Verloskundige zorg in verband met een bevalling wel vergoed

Met een polis uit dit rijtje krijgt de patiënt maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt hij van het ziekenhuis een rekening die hij zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als iemand gebruik wil maken van geplande basiszorg in het WZA, is die dus beter af met een andere zorgpolis.
Zorg die wél vergoed wordt
In een aantal gevallen krijgt de patiënt met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:
· spoedzorg (spoedeisende hulp)
· verloskundige zorg in verband met een bevalling
· vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart
· röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts
· een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
· IVF en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
· een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
· Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
· bevolkingsonderzoek darmkanker

Informatiestand
In de centrale hal van het WZA staat 4 december tussen 09.30 en 17.30 uur een team klaar vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vragen over zorgkosten en zorgverzekeringen te beantwoorden.