500 banen weg bij ziekenhuizen in Drenthe en Groningen

Bij drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Noord-Nederland gaan 500 banen verloren. Hierbij zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Het gaat om het Scheper Ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal.

Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars presenteerden voor de zomer samen een plan om de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen anders in te richten. Het plan zorgt ervoor dat de zorg blijft behouden in de regio. Een deel van de zorg van de ziekenhuizen van Treant Zorggroep in Hoogeveen en Stadskanaal verschuift naar andere ziekenhuizen in de regio. In het Regionaal Overleg Acute Zorg is brede consensus over de verplaatsing van deze zorg.

 In juli werd bekend dat de ziekenhuizen van Treant Zorggroep in Stadskanaal (6 januari 2020) en Hoogeveen (6 april 2020) weekziekenhuizen worden. De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in deze plaatsen worden basisspoedposten voor niet-levensbedreigende situaties. De komende periode verplaatst een deel van de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep. Soms betekent dit een verplaatsing tussen de ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen, maar soms ook naar ziekenhuizen in Assen, Meppel, Scheemda en Zwolle . Ziekenhuizen en ambulancediensten zijn voorbereid op deze verschuiving van zorg. Vooruitlopend hierop hebben ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten met elkaar afgesproken dat de ambulance ’s nachts naar omliggende ziekenhuizen rijdt en niet meer naar de locatie in Stadskanaal. Dit vanwege het tekort aan personeel en het zeer geringe aantal patiënten dat in de nacht op de SEH in Stadskanaal komt.

Werkgelegenheid

Omdat de zorg binnen de regio verschuift, verplaatst ook het werk van een deel van de zorgmedewerkers van Treant, met name verpleegkundigen. De ziekenhuizen in de regio werken nauw samen om zoveel mogelijk zorgpersoneel van Treant een baan te bieden.

Het plan heeft daarnaast ook gevolgen voor medewerkers in ondersteunende functies bij Treant, denk hierbij aan ICT’ers, facilitair medewerkers en leidinggevenden. Omdat de uitvoering van het plan meerdere jaren duurt, is de verwachting dat natuurlijk verloop een deel van het verlies van banen van deze medewerkers opvangt. Helaas kunnen ontslagen niet worden uitgesloten. Voor deze medewerkers geldt het sociaal plan en zij kunnen rekenen op goede begeleiding.

Hoogeveen en Stadskanaal

De fysieke ruimte die vrijkomt in de klinieken in Hoogeveen en Stadskanaal wil Treant inzetten voor onder andere revalidatie- en herstelbedden voor kwetsbare ouderen. Treant breidt ook het bestaande aanbod aan gespecialiseerde zorgcentra uit: voor patiënten in Stadskanaal een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen. De andere ziekenhuizen in de regio blijven deze zorg ook leveren.

Ook dit najaar in gesprek

‘Zorg voor de regio’ is een samenwerking van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars als antwoord op de veranderende zorgvraag, de schaarste aan medisch personeel en hedendaagse kwaliteitseisen. De partijen blijven ook dit najaar in gesprek met inwoners, overheden en organisaties in de zorg, via lokale bijeenkomsten. Hierin lichten medisch specialisten, huisartsen en medewerkers van de ambulancediensten het plan en de inrichting van de zorg in de regio nader toe. In eerdere bijeenkomsten gaven inwoners de reistijden als aandachtspunt mee. Een werkgroep werkt aan praktische oplossingen hiervoor.