Nationale Burendag bij Woonwijkcentrum Bilderdijk en Olden Kinholt

Hoogeveen – Op zaterdag 22 september is het Nationale Burendag, ook bij Treant Zorggroep. Op onze locaties voor wonen en zorg in Hoogeveen,  zijn bewoners, medewerkers, vrijwilligers én alle buren van harte welkom voor diverse feestelijke activiteiten.

Over Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. De locaties voor wonen en zorg van Treant Zorggroep ontwikkelden zich de afgelopen jaren naar moderne eigentijdse woonwijkcentra waar iedereen welkom is. Bijvoorbeeld in het restaurant, de beweegtuin of de winkel, maar ook bij de vele activiteiten waar bewoners én wijkbewoners aan mee kunnen doen. Dit draagt bij aan meer contact tussen de bewoners van de woonwijkcentra en de inwoners in de buurt. Deelname aan de Nationale Burendag biedt dan ook een goede gelegenheid om buurtbewoners kennis te laten maken met het woonwijkcentrum in hun wijk of buurt.

Woonwijkcentrum Bilderdijk in Hoogeveen: Spel- en beweegmiddag
Locatie: parkeerplaats Hennie van Andelhof 1 in Hoogeveen
Datum en tijd: zaterdag 22 september, 14.00 – 16.30 uur
Tijdens de spel- en beweegmiddag is iedereen van harte welkom om mee te doen aan diverse spelletjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Er is een sjoelwedstrijd en de kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen en reuzebellen blazen. Op het terras kan men genieten van een lekkere pannenkoek, Een dweilorkest zorgt voor gezellige muziek. Om 14.00 uur start, i.s.m. hengelsportvereniging ‘Het Vette Baarsje’ een viswedstrijd voor alle buurtkinderen.

Woonwijkcentrum Olden Kinholt in Hoogeveen: Buurten bij Olden Kinholt
Locatie: Kemperstraat 2, Hoogeveen
Datum en tijd: zaterdag 22 september, 10.00 – 16.00 uur
Kom buurten in Olden Kinholt. Met heerlijke poffertjes en verse koffie. Van 13.30 tot 15.30 uur is er een goochelaar en voor de kinderen zijn er de hele dag leuke dingen te doen, zoals blikgooien. Rond 14.00 uur komen oude trekkers uit de jaren ’50, die men bij Olden Kinholt kan bewonderen.