Hemelvaarstdag: meer van Galilea in Hollandscheveld

Hollandscheveld – Er zijn heel wat zweetdruppeltjes gevallen tijdens de opbouw onder zeer zomers tempraturen, maar heel langzaam zijn de contouren van het meer van Galilea al te onderscheiden op plan recreatiegebied Schoonhoven.

In 2010 werd voor de 1e keer het evenement Het meer van Galilea georganiseerd. De belangstelling was in 2010 al groot, ca. 3000 bezoekers werden verwelkomd. In de jaren erna bleef de belangstelling toenemen, tot maar liefst ruim 7500 bezoekers tijdens de editie van 2015, 2016 en 2017! Op 10 mei 2018 hopen we dat er opnieuw veel bezoekers het gratis evenement HET MEER VAN GALILEA gaan bezoeken.

Vanaf ’s avonds 19.00 – 23.00 uur zal op Hemelvaartsdag Recreatieterrein Schoonhoven ( Zuid-Drenthe) opnieuw verandert worden in HET MEER VAN GALILEA in de tijd dat Jezus op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers, figuranten en dat allemaal in bijpassende kleding. Een avondvullend programma met vertolkingen van de gebeurtenissen uit die tijd, die nagespeeld en vertelt worden.

De toegang van het evenement is geheel gratis.

Zoals ook in voorgaande jaren is ook dit jaar de toegang van het evenement geheel gratis. Een van de doelen van dit evenement is de verhalen uit die tijd bekend te maken op een boeiende manier. Daarnaast zijn de onderlinge ontmoetingen en samenhorigheid zeer belangrijk. Tijdens het evenement kunt u het een en ander aan eten en drinken kopen. Van de opbrengst kunnen de onkosten die dit evenement met zich meebrengt voor een deel bekostigd worden.