Woonconcept verkoopt zorgcomplexen voor meer focus op eigen bewoners

Hoogeveen – Woonconcept heeft vijf zorgcomplexen in de gemeente Hoogeveen verkocht aan Aedifica voor een totale som van 48 miljoen euro. Waarbij Aedifica een conventionele aanschaffingswaarde van 44 miljoen euro heeft betaald en de overige 4 miljoen komt uit een herziening van de huurovereenkomsten. Met de verkoop van deze complexen vergroot Woonconcept de focus op haar primaire doelgroep; bewoners van een sociale huurwoning.

Een bereikbaar thuis

“We hebben als corporatie een belangrijk doel: een thuis bereikbaar maken voor wie dat nodig heeft. Maar we willen verder gaan dan dat en ervoor zorgen dat al onze bewoners trots zijn op hun thuis”, aldus Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Woonconcept. “We zijn er in de basis voor mensen die wonen in, of op zoek zijn naar, een sociale huurwoning. Dit betekent dat we moeten investeren in het verduurzamen van onze woningen zodat de woonlasten niet hoger worden en de nieuwbouw die noodzakelijk is voor het terugbrengen van de wachttijden. De overdracht van de zorgcomplexen naar Aedifica draagt hieraan bij.” Er wordt door Woonconcept al hard gewerkt aan het verduurzamen van haar woningen. Daarbij staat wooncomfort voor bewoners voorop. Maar ook de nieuwbouwprojecten draaien op volle toeren. De impuls van deze verkoop, zorgt ervoor dat Woonconcept haar ambities op dit gebied voor de toekomst kan blijven waarmaken.

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet
De ruime ervaring van Aedifica met de verhuur van zorgvastgoed en de bewezen sociaal maatschappelijke inborst, geven zowel Woonconcept als de huidige huurder NNCZ vertrouwen in een duurzame toekomst voor de cliënten van NNCZ. Dit vertrouwen wordt ook gedeeld door de Autoriteit Woningcorporaties, huurdersverenigingen en de Gemeente Hoogeveen. De complexen worden in de huidige situatie geëxploiteerd door NNCZ, dit blijft na de verkoop ook zo. Hierdoor zal er voor de cliënten niets veranderen en kunnen zij blijven rekenen op de vertrouwde zorg.

 foto: Sjoerd Bang