Wintertijd Challenge ten behoeve van Spieren voor Spieren

Hoogeveen – Op zaterdagmiddag 27 oktober wordt voor de vijfde keer op rij de Wintertijd Challenge ten behoeve van Spieren voor Spieren gehouden in Hoogeveen. Plaats van handeling is opnieuw het Activum aan de Sportveldenweg. Wethouder Erwin Slomp geeft om 16.00 uur het startschot voor de afsluitende activiteit.

Deze activiteit, Every Body Dance Now, staat onder leiding van Angelique Sabandar van Top Fit. Waarom zij ook dit jaar weer meedoet? Angelique: “Elke dag heerlijk dansen, dat is voor mij zo vanzelfsprekend. Maar ik weet dat dit lang niet voor iedereen geldt. Spierzieke kinderen zijn heel erg beperkt in hun mogelijkheden. Voor hen wil ik graag iets betekenen. Voor hen zet ik daarom mijn gezonde spieren in.” Ook dit jaar heeft zij weer vele kinderen gestimuleerd haar voorbeeld te volgen. “Maar niet alleen de kinderen die dansen in één van mijn groepen kunnen meedoen hoor. Iedereen die zin heeft om mee te dansen is van harte welkom. Je kunt je inschrijven via de website van https://hoogeveen.wintertijdchallenge.nl “Wanneer je meedoet is het natuurlijk wel de bedoeling je je laat sponsoren door familieleden, vrienden en bekenden,” aldus Angelique.

Vijf jaar geleden werd in Hoogeveen de eerste Wintertijd Challenge gehouden. Johan Massier, was vanaf het eerste jaar bij de organisatie ervan betrokken: “In het seizoen 2014-2015 adopteerde HZVV Spieren voor Spieren als goed doel om invulling te geven aan het motto van de club ‘Meer dan voetbal alleen’. Een jaar lang speelde het eerste team met het logo van Spieren voor Spieren op de borst. En binnen de vereniging werden allerlei acties op touw gezet om de problemen waarmee spierzieke kinderen te kampen hebben onder de aandacht te brengen en zoveel mogelijk geld in te zamelen. Geld dat niet alleen bestemd is voor de ondersteuning van spierzieke kinderen, maar ook voor het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van spierziekten.”

Na het actiejaar bij HZVV, waaraan overigens ook de vv Hoogeveen een bijdrage leverde, werd besloten door te gaan met het voeren van actie ten behoeve van Spieren voor Spieren onder de vlag van de Stichting Wintertijd Challenge Hoogeveen. “Spierziekten zijn ongeneeslijk en progressief, dat wil zeggen dat zij in de loop van de tijd verergeren,” zo vertelt Massier. “Wie van dichtbij heeft meegemaakt wat spierziekten aanrichten in het leven van met name jonge mensen, weet dat acties als de Wintertijd Challenge broodnodig zijn. Het is de missie van Spieren voor Spieren om alle spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen.” Er Nederland lijden meer dan 20.000 kinderen aan een spierziekte.

De aanloop naar de Wintertijd Challenge 2018 verliep niet zonder hindernissen. “Een tweetal leden van onze toch al kleine commissie viel uit omdat zij werden geconfronteerd met een ernstige ziekte. Omdat twee andere leden door persoonlijke omstandigheden slechts op halve kracht inzetbaar was, kon slechts een beperkt aantal activiteiten georganiseerd worden. “Het is niet anders,” aldus Henriët Lijster, die ook al vanaf 2014 actief is binnen de Stichting WTC Hoogeveen. “Daarom zijn we extra blij met OBS de Schuthoek die een vriendenloop organiseerde en met de Twee Gezusters die het initiatief namen voor de organisatie van een korfbaltoernooi dat op 10 november wordt gehouden. Bijzonder trots zijn we uiteraard op Stefan Alles, Jong Hoogevener van het Jaar, die weer lege flessen inzamelt voor het goede doel.” Massier: “Al met al hopen we toch opnieuw een mooie bijdrage te kunnen leveren en het nodige geld bij elkaar te kunnen sprokkelen.” Lijster: “En niemand hoeft bang te zijn dat zijn of haar geld niet goed terecht komt. Want elke euro wordt rechtstreeks gestort op de bankrekening van Spieren voor Spieren. Er is geen strijkstok!”