Algemeen

Welk initiatief in uw dorp krijgt subsidie?

De provincie Drenthe stelt in 2020 voor de laatste keer € 50.000,- beschikbaar op grond van de regeling dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland. De gemeente verdeelt dit voor de provincie.

Wat wilt u doen?

De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën en initiatieven. Wilt u kans maken op subsidie voor uw initiatief? Dien dan voor 1 februari 2021 een aanvraag in bij gemeente Hoogeveen.

 

Subsidievoorwaarden

Uw idee kan subsidie krijgen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw initiatief komt uit een dorp of van het platteland;
  • Uw initiatief draagt bij aan het versterken van de leefbaarheid en wordt zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd.
  • Als u de subsidie krijgt, realiseer uw initiatief dan binnen twee jaar.
  • Lever bij uw aanvraag een begroting in.
  • De kosten van uw initiatief zijn hoger dan € 3.000.
  • Uw initiatief mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand te houden.
  • Uw initiatief komt ten goede aan de hele dorpsgemeenschap.
  • Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen besluit over de subsidieaanvragen en volgt daarbij het advies van de commissie van drie bewoners. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn, mag het college daarvan afwijken.
  • U bent een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • U bent als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

 

Aanvragen indienen

Een aanvraagformulier en/of nadere informatie kunt u per mail of telefonisch aanvragen bij de secretaris van de bewonerscommissie Vitaal Platteland, Gea Lunsing via telefoonnummer 14 0528. Voor 1 februari 2021 kunt u initiatieven indienen bij de secretaris van de commissie, Gea Lunsing via info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Aanvraag subsidie Vitaal Platteland.

 

De Sociale Agenda

De regeling voor de dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland is dit jaar voor het laatst. De provincie heeft de ‘Sociale Agenda’ opengesteld: gezond, gelukkig en veilig opgroeien in een levendig en sociaal Drenthe. Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in uw dorp kan bijdragen aan de Sociale Agenda? Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen